Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen

Avoliittoasioiden rekisteriin voidaan tallettaa avoliiton purkautuessa laadittu omaisuuden erottelukirja, hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Asiakirjojen rekisteröinti suojaa avopuolisoa tai avopuolison perillisiä omaisuutta luovuttaneen avopuolison velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa.

Maistraatti rekisteröi Omaisuuden erottelukirjoja ja Hyvitystä koskevan sopimuksia.

Avoliittoasioiden rekisteriin talletetaan tietoja avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetuista asiakirjoista, joita ovat omaisuuden erottelukirja ja hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja. Rekisterin käyttötarkoituksena on kyseisten asiakirjojen rekisteröitäväksi jättämiseen liittyvien oikeusvaikutusten voimaan saattaminen sekä tietojen saattaminen julkisiksi. Asiakirjojen rekisteröiminen suojaa avopuolisoa tai avopuolison perillisiä velkojien takaisinsaantivaatimuksilta konkurssissa tai ulosotossa.

Toimi näin

  • Täyttäkää hakemus omaisuuden erottelukirjaa tai hyvitystä koskevan sopimuksen rekisteröimiseksi.

Hakemuslomake

  • Toimittakaa alkuperäinen omaisuuden erottelukirja tai hyvitystä koskeva sopimus tai muu asiakirja hakemuksen mukana Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröitäväksi. Hakemus ja asiakirjat tulee ensisijaisesti toimittaa postitse. 
  • Alkuperäinen asiakirja palautuu teille takaisin rekisteröintitodistuksen mukana.

Hinta

1.1.2021 alkaen: 55 euroa

1.1.2022 alkaen: 65 euroa

Linkki asiaan liittyvään lakiin

Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa sähköpostiosoitteeksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet