Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen  

Kun avoliitto purkautuu, puolisoiden omaisuus jaetaan eli erotellaan. Puolisot voivat tehdä omaisuuden jakamisesta kirjallisen sopimuksen eli erottelusopimuksen, hyvitystä koskevan sopimuksen tai muun asiakirjan.

Me tallennamme näitä sopimuksia. Rekisteröinti ei kuitenkaan ole pakollista, eikä se vaikuta sopimusten pätevyyteen.

Ketkä ovat avopuolisoita? 

Avopuolisoilla tarkoitetaan parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta  tai joilla on tai on ollut yhteinen taikka yhteishuollossa oleva lapsi.
Avioliitossa olevat eivät ole avopuolisoita.

Mitä ovat erottelu ja erottelusopimus? Entä hyvityssopimus?

Omaisuuden erottelu tehdään, kun avoliitto päättyy eroon tai kuolemaan. Erottelu tarkoittaa sitä, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Sitä voi vaatia avopuoliso tai kuolleen avopuolison perillinen. Erottelusopimus on asiakirja, johon omaisuuden jako kirjataan.

Joskus puolisot eivät kuitenkaan pidä kokonaan omaa omaisuuttaan vaan toinen antaa toiselle hyvitystä. Näin voi käydä esimerkiksi, jos toinen avopuoliso on yhteistalouden hyväksi antamallaan panoksella auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan omaisuuttaan. Silloin omaisuutta kartuttanut avopuoliso saisi perusteetonta etua, jos kumpikin pitäisi oman omaisuutensa. Hyvityksestä voi tehdä erillisen hyvityssopimuksen tai siitä voidaan sopia erottelusopimuksen yhteydessä.

 

Miten teen erottelu- tai hyvityssopimuksen?

Saatte apua sopimuksen tekemiseen asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. DVV ei voi auttaa avioehdon laatimisessa.
 
Jotta erottelu- tai hyvityssopimus on pätevä, sen täytyy olla 

  • kirjallinen 
  • päivätty 
  • allekirjoitettu 
  • kahden esteettömän todistajan todistama

Todistajien ei kuitenkaan tarvitse todistaa allekirjoittamista vaan vain allekirjoitukset.

Olet esteellinen todistajaksi, jos sopimuksen tekevä henkilö on esimerkiksi

  • nykyinen tai entinen avio- tai avopuolisosi
  • sisaruksesi 
  • vanhempasi 
  • lapsesi 
  • jonkun edellä mainitun puoliso. 

Todistajan täytyy olla 15 vuotta täyttänyt ja hänen täytyy ymmärtää todistamisen merkitys.

DVV ei ota kantaa sopimuksen sisältöön.

Sinun täytyy siis itse varmistaa, että meille lähetetty sopimus on sisällöltään ja muodoltaan tarkoituksenmukainen. DVV ei varmista todistajien esteellisyyttä eikä muutenkaan tarkasta sopimuksen sisältöä tai mahdollisia muotovirheitä.

Huomaa myös, että rekisteröinti ei korjaa muotovirheitä. On siis mahdollista, että rekisteröity sopimus ei ole pätevä, jos siinä on muotovirheitä.

 

Milloin erottelusopimus tai hyvityssopimus kannattaa rekisteröidä?

Rekisteröinti kannattaa vain silloin, kun erottelussa toinen puoliso on luovuttanut omaa omaisuuttaan toiselle tai maksanut hyvitystä huomattavasti enemmän kuin mihin hän olisi ollut velvollinen. Jos hän nimittäin tekee myöhemmin konkurssin tai joutuu ulosottoon, myös erottelussa liikaa omaisuutta tai hyvitystä saaneelle avopuolisolle voidaan esittää takaisinsaantivaatimus. Rekisteröinnillä voi saada suojaa näitä vaatimuksia vastaan.

 

Toimi näin 

1. Tee kirjallinen omaisuuden erottelusopimus tai hyvitystä koskeva sopimus. Saat apua sen tekemiseen asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. Ammattilaista käyttämällä varmistat, että sopimus täyttää lain asettamat vaatimukset ja muotoseikat. Me emme tutki sopimuksen sisältöä vaan vain rekisteröimme valmiin asiakirjan.

2. Tulosta ja täytä hakemus sopimuksen rekisteröimiseksi. Jos käytät asiamiestä, hän tarvitsee valtakirjan rekisteröinnin hakemista varten. Valtakirjaa ei kuitenkaan tarvita, jos asiamiehenä toimii asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai lupalakimies.

Hakemuslomake

3. Postita hakemuslomake ja alkuperäinen omaisuuden erottelusopimus tai hyvitystä koskeva sopimus alempana olevaan osoitteeseen tai tuo ne minkä tahansa palvelupaikkamme postilaatikkoon. Älä lähetä asiakirjoja sähköpostitse, koska tarvitsemme alkuperäiset asiakirjat. 

4. Palautamme alkuperäisen asiakirjan sinulle postitse. Lähetämme myöhemmin todistuksen rekisteröinnistä ja laskun erikseen. Laskua ei voi saada sähköpostiin.

Hinta

Vuonna 2024: 82 euroa.

Saat erillisen laskun, kun asiasi on käsitelty. Lisätietoa https://dvv.fi/laskutus

Näin saat asiakirjan:

Saat meiltä todistuksen rekisteröinnistä, kun hakemuksesi on käsitelty.

Lähetämme todistuksen Suomi.fi-viesteihin. Näin saat sen mahdollisimman nopeasti. Jos sinulla ei ole palvelua käytössäsi, saat todistuksen kirjepostitse. Voit myös hakemusta tehdessäsi valita saada asiakirjat salattuna sähköpostina. Tällöin sinun on ilmoitettava puhelinnumerosi, jotta voit vastaanottaa viestin avaamiseen tarvittavan PIN-koodin.

Todistus ja lasku tulevat erikseen. Alkuperäisen asiakirjan palautamme paperipostitse.

Tarkista, että tietosi on merkitty oikein.

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Neuvonnan puhelinnumero on 0295 536 244.

Palveluajat: ma–pe 9–15.

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

 

Suomen väkiluku 5 631 050