Kansalaisneuvonnan asiakaspalvelujärjestelmä

Digi- ja väestötietoviraston Kansalaisneuvonta-palvelu on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Palvelun avulla halutaan lisätä tietoisuutta julkisen hallinnon palveluista sekä helpottaa niissä asiointia.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa ja kehittää Kansalaisneuvonta-palvelua Digi- ja väestötietovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen nojalla.

Kansalaisneuvonta-palvelussa on käytössä monikanavainen asiakaspalvelujärjestelmä. Se on viraston sisäinen työnhallintaväline, jonka avulla hallinnoidaan asiakkaiden ja viraston sisäisiä yhteydenottoja. Järjestelmään tallentuvat asiakkaiden Digi- ja väestötietoviraston Kansalaisneuvonta-palveluun lähettämät palautelomakkeet sekä asiakkaiden puhelimitse, chatillä tai tekstiviestillä esittämät palvelupyynnöt. Järjestelmään tallennetaan myös viraston sisäiset palvelupyynnöt.

Suomen väkiluku 5 631 644