Kansalaisneuvonnan asiakaspalvelujärjestelmä

Kansalaisneuvonta on julkisten palvelujen käyttäjille suunnattu neuvontapalvelu, joka tukee muiden viranomaisten omia neuvontapalveluita. Palvelun avulla halutaan lisätä tietoisuutta julkisen hallinnon palveluista sekä helpottaa niissä asiointia. Kansalaisneuvonta käsittelee henkilötietoja palvelupyyntöihin vastaamista sekä viranomaisten toimintaa koskevien palautteiden edelleen ohjaamista varten.

Tietojasi voi löytyä rekisteristä, jos olet tehnyt palvelupyynnön tai jättänyt palautteen Kansalaisneuvonnalle.