Hyppää sisältöön

Digituki Digi- ja väestötietovirastossa

Me Digi- ja väestötietovirastossa tuemme ja koulutamme digituen toimijoita, tutkimme digitukea ja -osaamista ja kehitämme yhteisiä digituen käytäntöjä.  Haluamme kehittää ja vahvistaa digiosaavaa Suomea. 

Työssämme toteutamme Digituen toimintamallia, joka on laadittu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Mitä me teemme? 

Selvitämme, miten digituen ja -osaamisen tarpeet muuttuvat yhteiskunnassa

Lupaamme tuottaa itse ja koostaa tutkittua tietoa digiosaamisen ja digituen tarpeista.  Tutkitun tiedon avulla digituen toimijat voivat kohdentaa ja ennakoida paremmin digituen antamista.

Tutustu ja hyödynnä palveluitamme

Kehitämme digituen käytäntöjä yhdessä digituen toimijoiden kanssa

Lupaamme ohjata ja tukea digituen toimijoiden työtä tutkitun tiedon pohjalta perustelluilla ja vaikuttavilla suosituksilla. Varmistamme, että digituen toimijaverkostossa on ajantasaista osaamista digituen antamiseen. Lupaamme kehittää digitukijoiden osaamista ja digituen käytäntöjä yhdessä toimijoiden kanssa. Lupaamme tukea digitukijoita digituen löydettävyyden ja toimijoiden välisen palveluun ohjauksen kehittämisessä.

Tutustu ja hyödynnä palveluitamme

Vaikutamme viestimällä ja luomalla kumppanuuksia

Lupaamme viestiä kohdennetusti, asiantuntevasti ja laaja-alaisesti ajankohtaisista digituen ilmiöistä ja hyvistä käytännöistä. Lupaamme rakentaa strategisia kumppanuuksia yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdessä tehdä digituesta vaikuttavampaa. Lupaamme myös kehittää omien palveluidemme vaikuttavuutta ja pitää huolta omasta osaamisestamme.

Toimintamme perustuu verkosto- ja sidosryhmäyhteistyölle. Digituen toimijoiden välinen luottamus ja arvostus ovat työssä olennaisen tärkeitä. Digituen ihmislähtöinen ja tarpeeseen vastaava kehittäminen edellyttää vahvoja kumppanuuksia sekä jatkuvaa vuoropuhelua ja verkostomaista työtä toimijoiden välillä.

Tutustu ja hyödynnä palveluitamme

Digituen uudistetun toimintamallin sisältöjä vuonna 2023

Vuoden teemamme on digirohkeus, joka on yksi tulevaisuuden tärkeistä digiosaamisen osa-alueista. Digirohkeudella tarkoitamme uskallusta kokeilla ja ottaa käyttöön uusia tai päivittyneitä digitaalisia laitteita ja palveluita tai kehittyä niiden käytössä.

Tervetuloa mukaan lisäämään kanssamme digirohkeutta ja tukemaan Suomen digitalisaation kehitystä! 

Digirohkeuden lisäksi keskitymme toiminnassamme seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Päivitämme ja uudistamme palveluitamme digituen tarjoajille
    Näistä esimerkkeinä digituen eettisen ohjeiston ja digituki-termin päivitys, digitukijan oppimispolku ja digituen kehittäjän työkirja.
  • Tuotamme digituen tilannekuvaa
    Tilannekuvatuotteitamme ovat muun muassa Digitaitoraportti ja digituen asiakaskokemusselvitys.
  • Kehitämme digitukikokonaisuutta eri teemojen mukaisesti
    Kehitysteemojamme vuonna 2023 ovat digituki hyvinvointialueilla, työttömän työnhakijan ja digitaalisen henkilöllisyyden digituki sekä digituen palvelurakenne ja löydettävyys.


Tutustu Digituen uudistettuun toimintamalliin
ja lue yhteisblogimme aiheesta VM:n kanssa: 
Sähköisen asioinnin ensisijaisuus vaatii digitukea ja digitaitojen kehittämistä


 

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautetta


Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!


 

 

Kehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!

Suomen väkiluku 5 635 667