Kokonaisarkkitehtuuri esimerkki-case

Julkisen hallinnon arkkitehtuurikilta on laatinut kokonaisarkkitehtuurista esimerkki-case-kuvauksen, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan julkisessa hallinnossa laadittuja arkkitehtuurikuvauksia sekä edistämään yhteentoimivuutta.

Casessa on kuvattu hyvinvointialueen kaksi palvelua, niihin liittyvät prosessit, palveluiden tuottamiseen tarvittavat tiedot ja sovellukset sekä teknologia.

Mallinnuskielenä kuvauksissa on käytetty ArchiMate 3.2:ta, suosituksen JHS179 mukaista kuvaustapaa (JHS179-suositus on edelleen soveltuvin osin käytössä eri organisaatioissa, vaikka JHS-suosituksia ei enää päivitetä), lisäksi tarkemmissa kuvauksissa on käytetty UML- ja BPMN-notaatioita. Casessa on hyödynnetty kokonaisarkkitehtuurisanastoa​​.

Casesta on tehty yhteenkokoava dokumentti, jossa on kuvauksista tiivistetty esitys. Tarkemmat kuvaukset ovat HTML-muodossa zip-tiedostossa.

Palautetta ja kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen [email protected].