Perinnöstä luopuminen

Perillisellä ja testamentin saajalla on oikeus luopua saamastaan perinnöstä. 

Perinnöstä luopumisen ilmoittaminen Digi- ja väestötietovirastoon ei ole pakollista, se on tarpeen vain niissä tilanteissa, joissa halutaan suojaa ulosottoviranomaisen ulosmittauspäätöstä vastaan.

Perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perintöön. Edellytyksenä luopumiselle on se, että et ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että sinun on katsottava ottaneen perinnön vastaan.

Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen on perittävän kuoleman jälkeen jättänyt ilmoituksen perinnöstä luopumisesta talletettavaksi Digi- ja väestötietovirastoon. Sen jälkeen, kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi luopua oikeudestaan perintöön.

Toimi näin

  • Tee luopumisilmoitus perinnöstä kirjallisesti. Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava riittävät tiedot perinnönjättäjästä. Ilmoitusta ei voida tallettaa ennen kuin perinnönjättäjä on kuollut.
  • Täytä oheinen pyyntö ilmoituksen tallettamisesta.
    Lataa käyttöön lomake
  • Toimita alkuperäinen ilmoitus perinnöstä luopumisesta sekä pyyntö ilmoituksen tallettamiseksi Digi- ja väestötietovirastoon palvelupaikkaan tai postitse osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo. 
  • Kun perinnöstä luopumisilmoitus on talletettu, saat Digi- ja väestötietovirastosta todistuksen ilmoituksen tallettamisesta. Myös alkuperäinen luopumisilmoitus palautetaan sinulle takaisin.
  • Ilmoita viipymättä luopumisilmoituksen tallettamisesta kuolinpesän osakkaille ja hallinnolle.
    Jos ulosmittauspäätös on jo tehty, et voi enää luopua perinnöstä.

Hinta

Luopumisilmoituksen käsittelykulut 1.1.2021 ovat 28 euroa. 

Luopumisilmoituksen käsittelykulut 1.1.2022 ovat 35 euroa

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Perintökaari

Ulosottokaari

Usein kysyttyä

Yhteystietomme 

Puhelin

Puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 9-12 numerossa 0295 539 099

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet