Diaari- ja asiankäsittelyjärjestelmän tietosuojaseloste

Diaari- ja asiankäsittelyjärjestelmässä (Maisa) rekisteröidään tiedonhallintalain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon saapuneet ja viraston itsensä vireille panemat asiat käsittelyvaiheineen. Järjestelmää käytetään myös apuvälineenä edunvalvojien toiminnan valvontaan. Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään.