Diaari- ja asiankäsittelyjärjestelmän tietosuojaseloste

Diaari- ja asiankäsittelyjärjestelmässä (Maisa) rekisteröidään tiedonhallintalain mukaisesti Digi- ja väestötietovirastoon saapuneet ja viraston itsensä vireille panemat asiat käsittelyvaiheineen. Järjestelmää käytetään myös apuvälineenä edunvalvojien toiminnan valvontaan. Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Suomen väkiluku 5 635 667