Väestötietojärjestelmä

Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen sähköinen perusrekisteri, josta löytyvät ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Järjestelmässä on tiedot myös rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä, joilla rakennukset sijaitsevat. 

Järjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä väestötietojärjestelmän tietoja. Väestötietojärjestelmään rekisteröidään henkilöiden ja rakennusten yksilöintiä koskevat perustiedot.

Henkilöistä talletetaan rekisteriin muun muassa

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • kansalaisuus
 • äidinkieli
 • perhesuhdetiedot
 • syntymä- ja kuolintiedot

Rakennuksista rekisteröidään muun muassa

 • rakennustunnus
 • sijainti
 • omistaja
 • pinta-ala
 • varusteet
 • liittymät verkostoihin
 • käyttötarkoitus
 • valmistumispäivä

Kiinteistötiedot, kuten kiinteistötunnus, rekisteröintipäivä ja omistaja, päivitetään Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjärjestelmästä (KTJ).

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen väestökirjanpito on korkeatasoista. Väestökirjanpidolla on Suomessa pitkä historia. Väestötietoja on rekisteröity 1530-luvulta lähtien.

Aiheeseen liittyvät linkit

Tietosuojaseloste

Suomen väkiluku 5 631 050