Toivo -dokumenttivarasto

TOIVO on Digi- ja väestötietoviraston sähköinen dokumenttivarasto, arkisto ja skannaus- sekä postitusjärjestelmä, joka mahdollistaa toimipaikasta ja asiankäsittelyjärjestelmistä riippumattoman asiakirjojen käsittelyn, tallentamisen ja postittamisen. Asiakirjat ohjataan metatietojen avulla työjonoihin eri asiankäsittelyjärjestelmissä käsiteltäviksi tai väestötietojärjestelmän ylläpitämiseksi. TOIVO ei ole asiankäsittelyjärjestelmä.TOIVOssa olevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetään.