Virkailijavaltuuttamispalvelu: Ulkomaisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen

Asiakirjan oikeaksi todistaminen

Valtuushakemusten ulkomaalaisten liiteasiakirjojen on oltava alkuperäisiä ja viranomaisen oikeaksi todistamia.

Oikeaksi asiakirjan todistava viranomaistaho vaihtelee maittain, joten ohjeita asiakirjan oikeaksi todistamiseen on tiedusteltava sen maan viranomaiselta, joka asiakirjan on myöntänyt.

Kaupparekisteriote tai muu selvitys hakemuksen allekirjoittajien toimivallasta

Valtuushakemusten liiteasiakirjoiksi toimitettavien ulkomaisten rekisteriotteiden on oltava alkuperäisiä ja rekisteriviranomaisen antamia virallisia otteita (allekirjoitettuna/ leimattuna). Muiden mahdollisten allekirjoittajien toimivallan osoittavien asiakirjojen on oltava alkuperäisiä ja viranomaisen oikeaksi todistamia.

Hyväksyttävät asiakirjan kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Mikäli asiakirja on muulla kielellä, asiakirja tulee käännättää virallisella kielenkääntäjällä.

Jäljennös ulkomaisesta passista

Valtuushakemuksiin vaaditaan myös alkuperäinen ja viranomaisen oikeaksi todistama jäljennös hakemuksen allekirjoittajan/allekirjoittajien voimassa olevasta ulkomaisesta passista.

Oikeaksi todistetun jäljennöksen ulkomaisesta passista voi antaa viranomainen joko Suomessa tai ulkomailla. Suomessa oikeaksi todistetun kopion voi antaa esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston julkinen notaari.


Muita huomioita:

  • Huomioittehan, että oikeaksi todistamisesta vastaavat viranomaiset voivat periä palkkion palveluistaan.
  • Oikeaksi todistetut asiakirjat eivät saa olla yli kuutta (6) kuukautta vanhempia siitä hetkestä, kun hakemus on saapunut käsiteltäväksi.
  • Kaupparekisteriotteet tai muut selvitykset hakemuksen allekirjoittajien toimivallasta hyväksytään vain suomen, ruotsin tai englannin kielellä
  • Muilla kielillä olevat rekisteriotteet tulee käännättää virallisella kääntäjällä jollekin edellä mainituista kielistä
  • Asiakirjan voi käännättää Suomessa auktorisoidulla kielenkääntäjällä.
  • Suomen Opetushallitus ylläpitää rekisteriä auktorisoiduista kielenkääntäjistä Suomessa. Kielenkääntäjien yhteystietoja saa Suomen kääntäjien ja tulkkien liitolta.
  • Muiden maiden virallisista kielenkääntäjistä saat lisätietoja kyseisen maan viranomaisilta.
  • Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta.

Lisätietoja:

​​​​​​​Suomen ulkoministeriö – Asiakirjojen käännättäminen