Virkailijavaltuuttamispalvelu: Ulkomaisten asiakirjojen oikeaksi todistaminen

Yleistä huomioitavaa

Valtuushakemusten ulkomaisten liiteasiakirjojen on oltava alkuperäisiä ja oikeaksi todistettuja.  Myös digitaalisesti vahvistetut asiakirjat hyväksytään

Huomioithan, että hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta. Ota itsellesi kopio asiakirjoista ja lähetä alkuperäiset valtuushakemuksen liitteenä. Asiakirjoissa olevat niitit ja sinetit pitää jättää paikoilleen. 

Nimenkirjoittamiseen oikeuttava ulkomainen asiakirja (esim. kaupparekisteriote tai muu selvitys hakemuksen allekirjoittajien toimivallasta)

Valtuushakemusten liiteasiakirjoiksi toimitettavien ulkomaisten rekisteriotteiden on oltava alkuperäisiä ja rekisteriviranomaisen antamia virallisia otteita (allekirjoitettuna ja  leimattuna). Mikäli rekisterinpitäjä ei vahvista otetta allekirjoituksella ja/tai leimalla, pitää julkisen notaarin todistaa ote oikeaksi. Myös muiden mahdollisten asiakirjojen, jotka osoittavat allekirjoittajan toimivallan, on oltava alkuperäisiä ja oikeaksi todistettuja edellä mainitulla tavalla.

Oikeaksi todistettu ote ei saa olla yli kuutta (6) kuukautta vanhempi siitä hetkestä, kun hakemus on saapunut virastoon käsiteltäväksi. Mikäli oikeaksi todistaminen ei ole saatavilla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, siitä pitää lisäksi toimittaa virallisen kääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä. 

Ulkomainen passi/henkilöllisyystodistus

Valtuushakemukseen pitää liittää alkuperäinen ja notaarin, julkisen  notaarin / poliisin / oikeuslaitoksen oikeaksi todistama kopio jokaisen allekirjoittaneen voimassa olevasta ulkomaalaisesta passista tai henkilökortista.

Henkilökortti käy tunnistautumisenvälineenä näiden maiden kansalaisilta: Euroopan talousalueen jäsenvaltiot, San Marino tai Sveitsi.

Oikeaksi todistettu jäljennös ei saa olla yli kuutta (6) kuukautta vanhempi siitä hetkestä, kun hakemus on saapunut käsiteltäväksi. Mikäli oikeaksi todistaminen ei ole saatavilla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, siitä pitää lisäksi toimittaa virallisen kääntäjän tekemä käännös jollekin edellä mainituista kielistä. 

Allekirjoittaja voi myös tarvittaessa käydä tunnistautumassa lähimmässä Digi- ja Väestötietoviraston palvelupaikassa tai suomalaisessa verotoimistossa. Tällöin hänellä pitää olla voimassa oleva henkilöllisyystodistus mukanaan. Huomaa, että osa palvelupaikoista toimii ajanvarauksella. Tarkista tieto ajanvarauksesta palveluntarjoajien kotisivuilta.