VTJkyselyn vastuukäyttäjät

VTJkyselyä käyttävällä organisaatiolla tulee aina olla nimettynä vähintään yksi vastuukäyttäjä. Vastuukäyttäjän velvollisuutena on muun muassa

  • seurata, miten oman organisaation muut käyttöoikeuden saaneet käyttävät väestötietojärjestelmän tietoja  
  • hakea uusille käyttäjille käyttöoikeutta  
  • huolehtia, että muihin tehtäviin siirtyneiden henkilöiden käyttöoikeudet suljetaan
  • ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle, jos organisaation tiedoissa (esimerkiksi yhteystiedot, yhteyshenkilöt tai organisaation nimi) tapahtuu muutoksia.

Vastuukäyttäjille suunnatut tilaisuudet

Järjestämme syksystä 2023 alkaen vastuukäyttäjille suunnattuja tilaisuuksia.

Järjestämme jatkossa myös uusille vastuukäyttäjille infotilaisuuksia, joissa käymme läpi vastuukäyttäjien tehtäviä ja velvollisuuksia.

Tilaisuuksien aikataulut julkaistaan kesällä.

Voit esittää toiveita tilaisuuksien sisällöstä etukäteen vastaamalla kyselyymme: VTJkyselyn vastuukäyttäjien infotilaisuuksien sisältötoiveet.

Vastuukäyttäjien ohjeet


- Vastuukäyttäjien käyttöehdot (PDF)

​​​​​​​- Vastuukäyttäjien ohje (PDF)