VTJ-muutosrajapinta

Uusi VTJ-muutosrajapinta on käyttövalmis

Uusi VTJ-muutosrajapinta korvaa nykyisen muutostietopalvelun. Uusi palvelu on saatavissa henkilötietojen osalta.

VTJ-muutosrajapinnan kautta välitetään samoja väestötietojärjestelmän tietoja ja tietosisällöltään samoja tietoryhmiä kuin nykyisessä muutostietopalvelussa. Uutta on joustava päivitysrytmi ja siten parempi tietojen ajantasaisuus. Päivityksiä on mahdollista hakea asiakkaan itse valitsemassa rytmissä.

VTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaatio voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. Palvelu soveltuu etenkin päivittäin käytössä olevien suurten rekisterien päivittämiseen.

Muutostietopalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Tietolupaa haetaan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta. Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille kattoluvan muutostietopalvelun käyttöön.

Testausrajapinta

VTJ-muutosrajapinnan esittelyä ja testausta varten on käytössä ns. hiekkalaatikko-sivusto. Palvelu ei vaadi kirjautumista ja on vapaasti asiakkaiden ja ohjelmistokehittäjien käytettävissä. Tiedot eivät sisällä oikeita henkilötietoja, vaan henkilötunnukset ja muut henkilötiedot ovat testiaineistoja. Tietoja voi käyttää erilaisiin palvelunkehitystehtäviin ja palvelun testaamiseen. Testihenkilötunnukset, jotka alkavat numerolla 9, eivät ole koskaan oikeiden henkilöiden henkilötunnuksia vaan testitunnuksia.

VTJ-muutosrajapinnan käyttöön ottaminen

 VTJ-muutosrajapinnan aineistoformaatti ja tietojenvälitystapa muuttuvat, mikä vaatii muutoksia myös asiakkaan rekisterin päivityksen tekniseen toteutukseen.

Nykyisen muutostietopalvelun mukaista peräkkäistiedostoa toimitetaan vuoden 2024 loppuun saakka. Nykyinen muutostietopalvelu toimii siihen saakka uuden rinnalla. Vanhaan muutostietopalveluun ei tehdä enää muutoksia eikä siihen oteta uusia käyttäjiä.

VTJ-muutosrajapinnan tietoja välitetään Digi- ja väestötietoviraston palveluväylän kautta. Lisätietoa VTJ-muutosrajapinnan tietojen välittämisestä.

Toimi näin:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto tapahtuu hakemalla tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa.

VTJ-muutosrajapinnan hakemusohjeet julkishallinnon asiakkaille

VTJ-muutosrajapinnan tilausohjeet kunnille

Palvelun tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Aikataulu

Palvelun hakemuksen tai tilauksen käsittelyaika riippuu tilauksen koosta ja luovutettavista tiedoista. Palvelun käyttöönottoaikataulusta sovitaan erikseen asiakkaan aikataulun mukaisesti.

Hinnasto

Palvelun käyttöönotto:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle välitetään kertaluonteisesti väestöjärjestelmästä luovutettaviksi sovitut tiedot.

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottomaksu on 1000 € / yhteys.

Käyttöönottomaksua ei veloiteta silloin kun nykyisen muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi. Jos päivitettäväksi tulee useita rekistereitä eri yhteyksien kautta, veloitetaan käyttöönottomaksu jokaisesta uudesta yhteydestä.

Palvelun käyttö on käyttöönoton jälkeen maksutonta Valtiovarainministeriön maksuasetuksen 1136/2021 2 §:ssä mainituille valtion ja kuntien viranomaisille 

Muutostietojen hinta:

Muutostietojen tietoyksikköhinta: Väestötietojärjestelmän tiedot 0,036 € / tietue.

Tietoyksikköhinta veloitetaan niiltä asiakkailta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan palveluun.

Lisätietoa

Lisätietoa uuteen palveluun siirtymisestä ja aikatauluista: [email protected]

Usein kysytyt kysymykset