VTJ-muutosrajapinta

Uusi VTJ-muutosrajapinta on käyttövalmis

Uusi VTJ-muutosrajapinta korvaa nykyisen muutostietopalvelun. Uusi palvelu on saatavissa henkilötietojen osalta.

Kuntien osalta VTJ-muutosrajapinta tulee saataville myöhemmin vuoden 2021 aikana.

VTJ-muutosrajapinnan kautta välitetään samoja väestötietojärjestelmän tietoja ja tietosisällöltään samoja tietoryhmiä kuin nykyisessä muutostietopalvelussa. Uutta on joustava päivitysrytmi ja siten parempi tietojen ajantasaisuus. Päivityksiä on mahdollista hakea asiakkaan itse valitsemassa rytmissä.

VTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaatio voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. Palvelu soveltuu etenkin päivittäin käytössä olevien suurten rekisterien päivittämiseen.

Muutostietopalvelun käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Tietolupaa haetaan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta. Digi- ja väestötietovirasto on myöntänyt kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille kattoluvan muutostietopalvelun käyttöön.

VTJ-muutosrajapinnan käyttöön ottaminen

 VTJ-muutosrajapinnan aineistoformaatti ja tietojenvälitystapa muuttuvat, mikä vaatii muutoksia myös asiakkaan rekisterin päivityksen tekniseen toteutukseen.

Nykyisen muutostietopalvelun mukaista peräkkäistiedostoa toimitetaan vuoden 2024 loppuun saakka. Nykyinen muutostietopalvelu toimii siihen saakka uuden rinnalla. Vanhaan muutostietopalveluun ei tehdä enää muutoksia eikä siihen oteta uusia käyttäjiä.

VTJ-muutosrajapinnan tietoja välitetään Digi- ja väestötietoviraston palveluväylän kautta. Lisätietoa VTJ-muutosrajapinnan tietojen välittämisestä.

Toimi näin:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto tapahtuu hakemalla tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa.

Palvelun tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta.

Aikataulu

Palvelun hakemuksen tai tilauksen käsittelyaika riippuu tilauksen koosta ja luovutettavista tiedoista. Palvelun käyttöönottoaikataulusta sovitaan erikseen asiakkaan aikataulun mukaisesti.

Hinnasto

Palvelun käyttöönotto:

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönoton yhteydessä asiakkaalle välitetään kertaluonteisesti väestöjärjestelmästä luovutettaviksi sovitut tiedot.

Perustietotoimituksen hinta:

Väestötietojärjestelmän tiedot 0,011 €/tietoyksikkö

Tietoyksikkömaksuihin sovelletaan lukumääräperusteista alennusta silloin, kun tietojen luovutus ylittää 2 900 000 tietoyksikköä. Näissä toimituksissa tietoyksikkömaksu on 0,006 €.

Perustietotoimitus on maksuton silloin, kun nykyisen muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi.

Palvelun käyttö on perustietotoimituksen jälkeen maksutonta valtion ja kuntien viranomaisille.

Lisätietoa

Lisätietoa uuteen palveluun siirtymisestä ja aikatauluista: [email protected]

Usein kysytyt kysymykset