VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinta soveltuu julkishallinnon suurten henkilörekisterien päivittämiseen. Palvelu soveltuu erityisesti tilanteisiin, joissa tietojen ajantasaisuus on tärkeää. VTJ-muutosrajapinta korvaa Muutostietopalvelun vuoden 2024 loppuun mennessä. 

VTJ-muutosrajapinnan avulla organisaation rekisteriin päivitetään väestötiedoissa tapahtuneet muutokset. Asiakas voi itse valita tietojen päivitysrytmin. Joustavan päivitysrytmin ansiosta tiedot ovat myös paremmin ajan tasalla kuin aiemmassa Muutostietopalvelussa. Päivitysrytmi voi olla esimerkiksi kerran vuorokaudessa. 

VTJ-muutosrajapinnasta voidaan hakea tietoja useilla eri kriteereillä: 

  • Henkilötietoja voidaan hakea henkilötunnuksilla. 
  • Kunnat, sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät voivat hakea henkilötietojen päivityksiä kuntarajauksen perusteella.  
  • Valtakunnallista rekisteriä pitäville viranomaisille voidaan räätälöidä poimintaehtoja, joilla henkilöiden tietoja päivitetään. 

Palvelun aloituksen yhteydessä asiakasorganisaation rekisteriin välitetään sovitut perustiedot kaikista rekisterin henkilöistä.  

Testausrajapinta 

VTJ-muutosrajapinnan esittelyä ja testausta varten on käytössä niin sanottu hiekkalaatikko-sivusto. Palvelu ei vaadi kirjautumista, ja se on vapaasti asiakkaiden ja ohjelmistokehittäjien käytettävissä.  

Hiekkalaatikon tiedot eivät sisällä oikeita henkilötietoja, vaan henkilötunnukset ja muut henkilötiedot ovat testiaineistoja. Tietoja voi käyttää erilaisiin palvelunkehitystehtäviin ja palvelun testaamiseen. Testihenkilötunnukset, jotka alkavat numerolla 9, eivät ole koskaan oikeiden henkilöiden henkilötunnuksia vaan testitunnuksia. 

Toimi näin

Jos organisaatio on aiemmin ollut Muutostietopalvelun käyttäjä, muuttuvat aineistoformaatti ja tietojen välitystapa vaihdettaessa VTJ-muutosrajapintaan. Tämä vaatii muutoksia myös tekniseen toteutukseen, jolla asiakkaan rekisteri päivitetään.  

Nykyisen Muutostietopalvelun mukaista peräkkäistiedostoa toimitetaan vuoden 2024 loppuun saakka. Nykyinen Muutostietopalvelu toimii siihen saakka uuden palvelun rinnalla. Vanhaan Muutostietopalveluun ei tehdä enää muita kuin lakimuutoksista aiheutuvia muutoksia, eikä siihen oteta uusia käyttäjiä. 

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönotto

VTJ-muutosrajapinnan tietoja välitetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluväylän kautta. Jos organisaatiollanne ei jo ole käytössä Palveluväylää, tutustu palveluväylään ja täytä käyttölupahakemus.

VTJ-muutosrajapinnan käyttö edellyttää myös Palveluväylän alijärjestelmän lupahakemusta.

Hae lisäksi VTJ-muutosrajapinnan tietolupa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa.

Palvelun tilauksen yhteydessä on annettava selvitys tietojen suojauksesta ja käyttötarkoituksesta. 

Kunnille, sairaanhoitopiireille ja kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille on myönnetty organisaation viranomaistehtävien hoitoa varten yleinen tietolupa eli niin kutsuttu kattolupa. Näiden organisaatioiden tarvitse hakea erikseen lupaa, vaan palvelun voi tilata verkkoasioinnin kautta.

Käsittelyaika 

  • Palvelun hakemuksen tai tilauksen käsittelyaika riippuu tilauksen koosta ja luovutettavista tiedoista.  

  • Palvelun käyttöönottoaikataulusta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa. 

Hinnasto 

VTJ-muutosrajapinnan käyttöönottomaksu on 1000 euroa per yhteys. 

  • Käyttöönottomaksua ei veloiteta silloin, kun nykyisen Muutostietopalvelun asiakas siirtyy uuden VTJ-muutosrajapinnan käyttäjäksi. Jos päivitettäväksi tulee useita rekistereitä eri yhteyksien kautta, veloitetaan käyttöönottomaksu jokaisesta uudesta yhteydestä. 

Palvelun käyttö on käyttöönoton jälkeen maksutonta Valtiovarainministeriön maksuasetuksen 1136/2021 2 §:ssä (linkki) mainituille valtion ja kuntien viranomaisille. 

Tietoyksikköhinta veloitetaan niiltä asiakkailta, jotka eivät ole oikeutettuja maksuttomaan palveluun. 

  • Muutostietojen tietoyksikköhinta on 0,036 euroa per tietue. 

Usein kysytyt kysymykset