VTJ-muutosrajapinta

VTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaation henkilörekisteriin päivitetään väestötiedoissa tapahtuneet muutokset. VTJ-muutosrajapinta korvaa Muutostietopalvelun vuoden 2024 loppuun mennessä. Nykyinen Muutostietopalvelu toimii siihen saakka uuden palvelun rinnalla.

VTJ-muutosrajapinnassa asiakas voi itse valita tietojen päivitysrytmin. Joustavan päivitysrytmin ansiosta tiedot ovat paremmin ajan tasalla kuin aiemmassa Muutostietopalvelussa. Päivitysrytmi voi olla esimerkiksi kerran vuorokaudessa.

Jos organisaatio on aiemmin ollut Muutostietopalvelun käyttäjä, muuttuvat aineistoformaatti ja tietojen välitystapa vaihdettaessa VTJ-muutosrajapintaan. Tämä vaatii muutoksia myös tekniseen toteutukseen, jolla asiakkaan rekisteri päivitetään. Palvelun aloituksen yhteydessä asiakkaan rekisteriin välitetään sovitut perustiedot kaikista rekisterin henkilöistä.

Kunta tai hyvinvointialue, tervetuloa tutustumaan VTJ-muutosrajapinnan haku- ja käyttöönottoprosessiin.
Julkishallinnon toimija, tervetuloa tutustumaan VTJ-muutosrajapinnan haku- ja käyttöönottoprosessiin.

Testausrajapinta

VTJ-muutosrajapinnan esittelyä ja testausta varten on käytössä niin sanottu hiekkalaatikko-sivusto. Palvelu ei vaadi kirjautumista, ja se on vapaasti asiakkaiden ja ohjelmistokehittäjien käytettävissä.

Hiekkalaatikon tiedot eivät sisällä oikeita henkilötietoja, vaan henkilötunnukset ja muut henkilötiedot ovat testiaineistoja. Tietoja voi käyttää erilaisiin palvelunkehitystehtäviin ja palvelun testaamiseen. Testihenkilötunnukset, jotka alkavat numerolla 9, eivät ole koskaan oikeiden henkilöiden henkilötunnuksia vaan testitunnuksia.

VTJ-muutosrajapinnan hakeminen ja käyttöönotto

Palveluväylä

VTJ-muutosrajapinnan tietoja välitetään Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-palveluväylän kautta. Jos organisaatiollanne ei jo ole käytössä Palveluväylää, tutustu palveluväylään ja täytä käyttölupahakemus.

Lisää seuraavaksi alijärjestelmä liityntäpalvelimelle. Löydät ohjeet Suomi.fi-palveluhallinnan verkkosivuilta.

Kun Palveluväylän käyttölupa on myönnetty ja alijärjestelmä(t) lisätty liityntäpalvelimelle, lähetä Palveluväylän alijärjestelmän lupahakemus osoitteeseen [email protected].

Välitoimijamallin avulla myös IT-toimittaja tai muu palveluntarjoaja voi täyttää Palveluväylän käyttölupahakemuksen asiakasorganisaation (esim. kunnan tai hyvinvointialueen) puolesta ja lähettää sen tälle hyväksyttäväksi. Ohjeet välitoimijamallin käyttöönottoon löytyvät Suomi.fi-palveluhallinnan sivuilta.

VTJ-muutosrajapinnan tietolupa

Hae VTJ-muutosrajapinnan tietolupaa Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa.

Perehdy hakemusohjeisiin ennen tietolupahakemuksen täyttämistä:

Kunnille ja kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille on myönnetty organisaation viranomaistehtävien hoitoa varten yleiset tietoluvat eli niin kutsutut kattoluvat. Kattolupa valitaan verkkoasioinnissa. Tutustu kattolupiin:

Hakemuksen käsittelyaika riippuu muun muassa luovutettavista tiedoista. Palvelun käyttöönottoaikataulusta sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

VTJ-muutosrajapinnan tuotteet ja tietosisällöt

Kuntarajaustuotteet kunnille ja hyvinvointialueille

Kuntarajaustuotteet soveltuvat kunnan oman väestörekisterin tai hyvinvointialueen toimialueen kuntien asukkaiden tietojen päivitykseen. Päivitys tapahtuu henkilöiden kotikunnan perusteella.

Henkilötunnuksella rajattavat tuotteet kunnille

Henkilötunnuksella rajattavilla tuotteilla voi päivittää esimerkiksi kunnan asiakas- tai laskutusrekisteriä tiettyjen palvelujen käyttäjistä.

Päivitys tapahtuu luvansaajan rekisterissä olevien henkilötunnusten perusteella. Luvansaajan tulee itse ylläpitää henkilötunnuslistaa, jonka perusteella rekisteriä päivitetään.

Kunnan päivitystarpeet ja VTJ-muutosrajapinnan tuotteet

Katso kuvaus, miten VTJ-muutosrajapinnan tuotteet soveltuvat kunnan päivitystarpeisiin.

Julkishallinnon toimijoiden tuotteet

Viranomaisille ja viranomaistehtäviä hoitaville toimijoille voidaan räätälöidä poimintaehtoja, joilla henkilöiden tietoja päivitetään.

Usein kysytyt kysymykset