Digitalisaatiota edistävät palvelut

Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota ja sähköistä asiointia Suomessa. Vastuullamme on myös julkisen hallinnon digitalisaatiokehitystä tukevia tietohallinnon yhteentoimivuuden, tietoturvallisuuden sekä kokonaisarkkitehtuurin ja tietohallintohankkeiden ohjauksen toimeenpano- ja suunnittelutehtäviä.

Palvelumuotoilutiimimme auttaa julkisen hallinnon organisaatioita, jotka tarvitsevat tukea organisaation tai sen palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamisessa ja strategisessa uudistamisessa.

Koordinoimme myös valtakunnallista digituen verkostoa. Tavoitteemme on, että kaikilla Suomessa on yhtäläiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita ja saada tarvittaessa asiointiin apua joustavasti, itselle sopivaan aikaan. Digipalvelut ja digitaidot kuuluvat kaikille suomalaisille.

Ylläpidämme yhteentoimivuusalustaa. Yhteentoimivuusmenetelmän avulla luodaan ja ylläpidetään tiedon semanttista yhteentoimivuutta eli tiedon käsittelyä siten, että sen merkitys tietovirroissa säilyy samana. Yhdenmukaisten käsitteiden käyttö helpottaa palveluiden suunnittelua ja ymmärrettävyyttä. Valmiiden koodistojen ja tietomallien hyödyntäminen omassa järjestelmäkehityksessä on kustannustehokasta ja parantaa yhteentoimivuutta eri toimijoiden järjestelmien kanssa.

Tarjoamme julkisen hallinnon käyttöön digitalisaatiota edistäviä työkaluja, kuten  Hankesalkun hallintapalvelun suurten ICT-hankkeiden hallinnointiin.

Tuotamme valtiovarainministeriön yhteydessä toimivalle tiedonhallintalautakunnalle asiantuntijapalveluja. Keskeisenä tehtävänä on osallistua lautakunnan jaostojen työhön ja suositusvalmisteluun sekä tukea lautakunnan tehtävien hoitoa.

Valtion digitalisaatiokehityksen ohjaamiseksi Digi- ja väestötietovirasto muodostaa julkisen hallinnon tietohallinnon tilannekuvaa kokoamalla selvitys- ja arviointitietoa julkisen hallinnon tietohallinnosta, tiedon hallinnasta, tietoturvallisuudesta ja sähköisestä asioinnista. Tietoa hyödynnetään valtion digitalisaatiokehityksen ohjauksen tietopohjana sekä Digi- ja väestötietoviraston ja muiden yhteisiä palveluja tuottavien organisaatioiden palveluissa.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 543