Väestötietojärjestelmän tietosuojaseloste

Väestötietojärjestelmä (VTJ) on valtakunnallinen perustietovaranto. Väestötietojärjestelmä muodostuu valtakunnallisesta tietojärjestelmästä sekä niistä alueellisesti järjestetyistä tietoaineistoista, joita ei ole otettu digitaalisessa muodossa tietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmä sisältää tietoja henkilöistä (sekä elossa olevista että kuolleista), kiinteistöistä, rakennuksista, huoneistoista ja hallinnollisista aluejaoista.

Väestötietojärjestelmässä on henkilötiedot Suomen kansalaisista ja sellaisista ulkomaan kansalaisista, jotka asuvat Suomessa tai joilla on muu riittävä kytkös suomalaiseen yhteiskuntaan. Tietojen rekisteröinti perustuu viranomaisten ja kansalaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Väestötietojärjestelmän tietoja käytetään koko yhteiskunnan tietohuollossa, esimerkiksi julkishallinnossa, vaalien järjestämisessä, verotuksessa ja oikeushallinnossa sekä tutkimuksessa ja tilastoinnissa. Myös yritykset ja yhteisöt saavat käyttöönsä väestötietojärjestelmän tietoja.

Väestötietojärjestelmään rekisteröidään tiedot Suomen kansalaisista sekä Suomessa asuvista ulkomaan kansalaisista. Henkilötietojen lisäksi rekisteristä löytyvät tiedot kiinteistöistä, rakennuksista, huoneistoista ja hallinnollisista aluejaoista.

Suomen väkiluku 5 630 892