KELA-EESSI -VIRANOMAISALOITTEISTEN REKISTERÖINTIPYYNTÖJEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄ

Käsittelyjärjestelmässä käsitellään Kansaneläkelaitoksen eli Kelan pyyntöjä rekisteröidä ulkomaalaisen henkilön tiedot väestötietojärjestelmään ja antaa ulkomaalaiselle henkilötunnus. Kela toimii EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tiedonvaihtojärjestelmän EESSIn yhteyspisteenä Suomessa. Kela pyytää yhteyspisteenä henkilötunnuksia myös Eläketurvakeskuksen ja työeläkelaitosten tarpeisiin tilanteissa, joissa ne tarvitsevat ulkomaalaisille henkilötunnuksen asian käsittelemiseksi tietojärjestelmissään.

​​​​​​​