Mikä on uudistettu eIDAS-asetus?

eIDAS-asetus määrittää Euroopan unionin alueella käytettävät sähköiset tunnistusvälineet, allekirjoitukset ja muita luottamuspalveluita. Uusi eIDAS-asetus tuli voimaan 20.5.2024. Uudistus laajentaa aiempaa eIDAS-asetusta ja mahdollistaa eurooppalaiset digitaaliset identiteettilompakot.

Asetusta täydentäviä teknisiä täytäntöönpanosäädöksiä valmistellaan parhaillaan ja ne on tarkoitus antaa kahdessa osassa vuosien 2024 ja 2025 aikana. Ensimmäiseksi annetaan lompakkoa koskevat täytäntöönpanosäädökset. EU-jäsenvaltioiden pitää tarjota asetuksen vaatimukset täyttävä digitaalinen identiteettilompakko viimeistään kahden vuoden päästä teknisten täytäntöönpanosäädösten valmistumisesta.

Uusi eIDAS-asetus on merkittävä askel kohti integroituneempia ja turvallisempia digitaalisia sisämarkkinoita EU:ssa. Tavoitteena on edistää rajat ylittävää sähköistä asiointia ja lisätä luottamusta sähköisiin palveluihin.

EU-maissa otetaan käyttöön eurooppalaiset digitaaliset identiteettilompakot

eIDAS-uudistuksen myötä EU-maiden kansalaiset ja asukkaat voivat ottaa käyttöön digitaalisen identiteettilompakon, joka toimii mobiilisovelluksena. Lompakkosovelluksella henkilöt voivat mm. tunnistautua ja esittää vahvistettuja digitaalisia henkilötietojaan sekä julkisissa että yksityisissä palveluissa. Lompakon käyttäjä hallinnoi itse omia tietojaan ja päättää niiden jakamisesta.

Digitaaliset identiteettilompakot toimivat kaikissa EU-maissa ja ne toimivat kaikissa maissa samalla tavalla. Tämä on varmistettu yhteisellä viitearkkitehtuurilla, joka takaa yhteentoimivuuden ja luottamuksen yli rajojen. Korkeat turvallisuusvaatimukset, vahvemmat todennusmenetelmät ja parannettu yksityisyyden suoja lisäävät luottamusta sähköiseen asiointiin.

Jokaisessa EU-maassa tulee käyttöön yksi tai useampi lompakko, jota voi käyttää koko EU-alueella.

Uudistetun eIDAS-asetuksen vaikutukset lyhyesti:

  • EU:n tasolla yhteentoimivat digitaaliset identiteettilompakot.
  • Luottamuspalveluiden hyödyntäminen yhdenmukaisella tavalla koko EU:n alueella.
  • Yhteiset menettelyt parantavat käytettävyyttä ja tunnettuutta.
  • Yhdenmukainen toimeenpano kaikkialla EU:ssa.
  • Yksinkertaistaa menettelyjä ja vähentää hallinnollista taakkaa, mikä helpottaa yritysten ja julkishallinnon säännösten noudattamista.
  • Kansalaiset voivat itse paremmin hallita (henkilö)tietojen luovuttamista.
  • Lompakon käytön seuraaminen ei ole mahdollista muille kuin käyttäjälle itselleen.