Varallisuussuhteisiin sovellettava lainsäädäntö kansainvälisissä parisuhteissa 

Kansainväliset parit voivat valita, minkä valtion lakia varallisuussuhteisiin sovelletaan.  Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos vähintään toisella puolisoista on muita kansalaisuuksia tai asuinpaikka toisessa valtiossa nyt tai tulevaisuudessa. Tällöin puolisot voivat tehdä kirjallisen sopimuksen siitä, minkä valtion lakia heidän varallisuussuhteisiinsa sovelletaan.  

Teidän täytyy rekisteröidä meille sopimuksenne siitä, minkä valtion lakia varallisuussuhteisiinne sovelletaan, jotta se on Suomessa pätevä. Jos sopimusta ei rekisteröidä, siihen ei voida esimerkiksi vedota puolison velkojia vastaan, jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka.  

Kysymykset, jotka liittyvät puolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavan lain valintaan, ovat usein monimutkaisia. Neuvoa kannattaakin kysyä kansainvälistä oikeutta tuntevalta juristilta. Digi- ja väestötietovirasto ei ota kantaa sopimuksen sisältöön, eikä neuvo sen laadinnassa.

Yleensä avioehtosopimus ja sopimus avioliiton varallisuussuhteeseen sovellettavasta laista ovat samassa asiakirjassa. Nämä sopimukset tallennetaan kuitenkin kahteen eri rekisteriin. Vaikka avioehtosopimuksenne siis olisi rekisteröity, ei siinä olevaa sopimusta varallisuussuhteeseen sovellettavasta laista rekisteröidä, ellei sen rekisteröintiä ole pyydetty hakemuksessa. Muistakaa siis pyytää näiden molempien sopimusten rekisteröimistä. Koska kyse on kahdesta eri rekisteröinnistä, teiltä veloitetaan kaksi maksua. 

Toimikaa näin

1. Tehkää kirjallinen sopimus siitä, minkä valtion lakia avioliittonne varallisuussuhteisiin sovelletaan. Saatte apua sen tekemiseen asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. Ammattilaista käyttämällä varmistatte, että sopimus täyttää lain asettamat vaatimukset ja muotoseikat. Emme valitettavasti voi auttaa sopimuksen laatimisessa. 

2. Tulostakaa ja täyttäkää alla oleva hakemus. 

Hakemus sopimuksen rekisteröimiseksi

3. Postittakaa hakemus ja alkuperäinen sopimuksenne alempana olevaan osoitteeseen tai tuokaa ne minkä tahansa palvelupaikkamme postilaatikkoon. Älkää lähettäkö asiakirjoja sähköpostitse, sillä tarvitsemme alkuperäiset asiakirjat. 

4. Palautamme alkuperäisen sopimuksen teille postitse. Lähetämme myöhemmin todistuksen rekisteröinnistä ja laskun erikseen.  

Usein kysytyt kysymykset

Hinta

Vuonna 2024: 82 euroa.

Saat erillisen laskun, kun asiasi on käsitelty. Lisätietoa https://dvv.fi/laskutus

Näin saat asiakirjan:

Saat meiltä todistuksen rekisteröinnistä, kun hakemuksesi on käsitelty.

Lähetämme todistuksen Suomi.fi-viesteihin. Näin saat sen mahdollisimman nopeasti. Jos sinulla ei ole palvelua käytössäsi, saat todistuksen kirjepostitse. Voit myös hakemusta tehdessäsi valita saada asiakirjat salattuna sähköpostina.

Todistus ja lasku tulevat erikseen. Alkuperäisen asiakirjan palautamme kirjepostitse.

Tarkista, että tietosi on merkitty oikein.

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Neuvonnan puhelinnumero on 0295 536 244.

Palveluajat: ma–pe 9–15.

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

 

Suomen väkiluku 5 631 813