Edunvalvonnan asiointipalvelun tietosuojaseloste

Edunvalvonnan asiointipalvelu on kansalaisen portaali, jonka avulla edunvalvojat ja edunvalvontavaltuutetut voivat asioida holhousviranomaisen kanssa. Myös muiden asiakasryhmien asiointi holousviranomaisessa saattaa tulla osaksi portaalia kehityksen edetessä.

Palvelu on kehityksessä. Ensimmäinen julkaistava versio sisältää lupahakemuksen sekä joitakin palvelun yhteisiä toimintoja. Tulevaisuudessa myös muut holhoustoimen palvelut liittyvät asiointitiliin.

Ensimmäinen versio on yksityishenkilölle tarjottava sähköinen palvelu, jonka kautta hän voi lähettää lupahakemuksen liitteineen Elsa-asianhallintajärjestelmään. Asiakas tunnistautuu vahvasti, jonka jälkeen hän voi täyttää lupahakemuksen ja saada lupahakemuksensa vireille. Saapuneet hakemukset käsitellään Elsa-asianhallintajärjestelmässä. Liitteet viedään myös Toivo-järjestelmään.