Varakortit

Varakortti on tarkoitettu kadonneen, unohtuneen tai rikkoutuneen varmennekortin tilalle. 
Varakorttia käytetään silloin, kun varmennekortti on rikkoutunut tai työntekijä ei voi muista syistä sitä käyttää. Varmennekortti voi olla esimerkiksi kadonnut tai unohtunut kotiin.

Varakortti on tarkoitettu vain tilapäiseen käyttöön. Käytön jälkeen kortti palautetaan rekisteröintipisteeseen, jossa varakorttiaihiota voidaan käyttää uudelleen. Varakortin voimassaoloaika on enintään kolme kuukautta. 

Varakortti voidaan luoda vain sellaisille henkilöille, joille on tehty Vartti-järjestelmään varmennekorttihakemus.

Mitä tietoja varakortti sisältää?

Varakortit saapuvat rekisteröintipisteisiin tyhjinä korttiaihioina. Niille ladataan tietoa vasta siinä vaiheessa, kun ne luovutetaan käyttöön. 

Varakortille yksilöidään rekisteröintipisteessä tilapäisvarmenne, joka sisältää kortinhaltijan alkuperäisen varmennekortin tiedot. Pääasiassa varakortilla pystyy tunnistautumaan tietojärjestelmiin samalla tapaa kuin varsinaisella varmennekortilla. Sen sijaan Suomi.fi-tunnistuksessa varakortti ei toimi kirjautumisvälineenä.

Varakorttien tilaamiseen liittyvissä kysymyksissä rekisteröintipisteet voivat olla yhteydessä varmennepalveluihin.

[email protected] 

Vartti-järjestelmän käyttöön tai rekisteröijäoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä voivat olla yhteydessä Vartin asiakastukeen.

[email protected] 

Toimi näin

Rekisteröintipiste: näin tilaat varakorttiaihiot

Tilaa varakorttiaihiot Vartti-järjestelmän kautta. Ohje löytyy Vartti-järjestelmästä nimellä Varakorttiohje. Korttiaihiot toimitetaan noin viikon kuluttua niiden tilaamisesta. Säilytä varakorttiaihiot rekisteröijän lukitussa kaapissa.

Rekisteröintipiste: näin yksilöit varakortin käyttäjälle

  1. Varmista, että rekisteröintipisteellä on tyhjiä varakorttiaihioita. 
  2. Kun kortinhakija saapuu rekisteröintipisteeseen, tunnista kortinhakija asianmukaisesti. 
  3. Yksilöi varakortti Vartti-järjestelmässä kortinhaltijan käyttöön. Määrittele kortin voimassaoloaika kortin luovutuksen yhteydessä. Kortinhaltija valitsee ja syöttää itse varakortin PIN-tunnusluvut.
  4. Tyhjennä varakortti, kun varakortti palautetaan takaisin rekisteröintipisteeseen. 

Kortin käyttäjä: näin saat varakortin käyttöösi

  1. Mene rekisteröintipisteeseen, josta organisaatiosi varakortit tilataan. Ota mukaan voimassa oleva tunnistautumisasiakirja, esimerkiksi henkilökortti tai passi. 
  2. Rekisteröintipisteessä rekisteröijä yksilöi varakortin käyttöösi. 
  3. Valitse ja syötä PIN-tunnusluvut varakortille rekisteröintipisteessä. Paina tunnusluvut mieleesi.
  4. Palauta varakortti rekisteröintipisteeseen, kun et enää tarvitse sitä tai sen voimassaoloaika loppuu. Palautuksen jälkeen varakortti tyhjennetään. 
     

Hinta

Varakortit ovat maksuttomia kortin käyttäjälle, mutta rekisteröintipisteet voivat periä rekisteröintipalveluistaan maksun. Mahdollisen palvelumaksun voit tarkistaa rekisteröintipisteestä.

Rekisteröintipisteiden tilaamat varakorttiaihiot maksavat 25 €/kpl. Korttityypistä riippuen organisaatiolle voi tulla kuluja tilapäisvarmenteen lataamisesta varakortille. Tarkemmat hintatiedot löytyvät sopimusten liitteinä olevista hinnastoista.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 334