Näin hoidat edunvalvontavaltuutetun tehtävää

Valtuutettuna ensisijainen tehtäväsi on pitää tunnollisesti huolta valtuuttajasi oikeuksista ja hoitaa hänen asioitaan hänen parhaakseen. Sinun täytyy tilanteen salliessa aina kysyä valtuuttajasi mielipidettä, kun teet tehtäviisi kuuluvia tärkeitä päätöksiä. Tätä edellytetään kuitenkin vain, jos valtuuttajan mielipiteen selvittäminen on mahdollista ilman merkittävää hankaluutta ja valtuuttaja ymmärtää asian merkityksen. Valtuutettuna sinun on pidettävä valtuuttajan rahat ja muu omaisuus erillään omista varoistasi. 

Mitä tehtäviä valtuutettu hoitaa? 

Valtuutetun tehtävät käyvät ilmi edunvalvontavaltakirjasta. Lisäksi valtuuttaja on voinut antaa sinulle erikseen tarkempia määräyksiä eli toimiohjeita, miten hänen asioitaan pitää hoitaa.

UUTTA  | Valtuutettu, oletko lähettämässä meille omaisuusluettelon tai vuositilin? Nyt voit toimittaa sen liitteineen helposti ja turvallisesti verkkolomakkeella. 

Asiointi digipalveluissa edunvalvontavaltuutettuna | Jos sinulla on edunvalvontavaltakirjassa oikeus hoitaa taloudellisia asioita, voit asioida valtuuttajasi puolesta digipalveluissa, jotka tarkistavat asiointioikeuden Suomi.fi-valtuuksista. Tällaisia ovat esimerkiksi Verohallinnon ja Traficomin palvelut.  

Lue lisää:  Edunvalvontavaltuutuksen tehneen puolesta asiointi, Suomi.fi

Miten minun pitää raportoida toiminnastani? 

Milloin en voi toimia valtuutettuna?

Valtuutetun palkkio ja kulut

Valtuuttaja voi määrätä valtuutetun palkkiosta ja kulujen korvaamisesta valtakirjassa tai erillisessä toimiohjeessa. Niiden kirjaaminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan voitte sopia niistä keskenänne valtuuttajasi kanssa. Vaikka asiasta ei olisi erikseen sovittu, sinulla on valtuutettuna oikeus saada valtuuttajasi varoista korvaus sellaisista kuluista, jotka ovat aiheutuneet tehtävän hoitamisesta. Lisäksi sinulla on oikeus kohtuulliseen palkkioon, jonka suuruuden määrittävät tehtävän laatu ja laajuus. 

Emme voi antaa tarkkaa tai tapauskohtaista ohjeistusta palkkion suuruudesta. Myöskään oikeusministeriön antamaa ohjetta holhoustoimilain mukaisesta edunvalvojan palkkiosta ei suoraan voi soveltaa edunvalvontavaltuutetun palkkioon. Palkkion suuruus saattaa tulla viranomaisen tarkistettavaksi esimerkiksi tilintarkastuksen tai valtuutetusta tehdyn ilmoituksen yhteydessä. 

Valtuutetun salassapitovelvollisuus

Valtuutettuna et lähtökohtaisesti saa paljastaa tehtävässäsi saamiasi tietoja, jotka ovat salassa pidettäviä valtuuttajasi taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi. Valtuuttajasi on kuitenkin voinut antaa valtakirjassa sinulle oikeuden poiketa salassapitovelvollisuudesta. 

Kun valtuutus päättyy 

Valtuutus voi päättyä eri syistä. Lue tarkemmin tilanteesi mukaan, mitä sinun täytyy tehdä valtuutuksen päättymisen jälkeen.

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin edunvalvontavaltuutuksesta.

Puhelinpalvelu:  suomeksi 0295 536 256 ja ruotsiksi 0295 536 305.

Palveluajat:

  • ma–pe 9–15

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472