Vihkimisoikeusrekisteristä annettavat otteet

Vihkimisoikeusrekisteristä voidaan kirjallisen pyynnön perusteella antaa tietoja vihkijästä, jolla on vihkimisoikeus.

Vihkimisoikeusrekisterissä on tiedot

  • vihkijöistä, joille on myönnetty vihkimisoikeus oman uskontokuntansa hakemuksesta
  • vihkijöistä, joille opetus- ja kulttuuriministeriö tai ulkoministeriö on tietyin ehdoin myöntänyt vihkimisoikeuden vihkiä ulkomailla
  • vihkijöistä, joille maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden vihkijöiden riittävän määrän turvaamiseksi.

Ote sisältää tiedot yhdyskunnan nimestä ja kotipaikasta sekä vihkijän nimen ja henkilötunnuksen. Lisäksi otteella on vihkimisoikeuden myöntämisen tai peruutuksen antopäivä, voimassaoloaika ja vihkimisoikeuden myöntänyt viranomainen. Joissain tapauksissa otteella voi olla tietoja vihkimisoikeudelle asetetuista ehdoista ja rajoituksista.

Avioliittolain mukaan kirkolliseen vihkimiseen on oikeus evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon papilla. Lisäksi siviilivihkimisen toimittamiseen on oikeus Digi- ja väestötietoviraston nimittämällä julkisella notaarilla, sekä käräjäoikeudessa laamannilla, käräjätuomarilla, käräjäviskaalilla sekä osalla käräjänotaareista. Näistä toimijoista ei ole erikseen tietoja vihkimisoikeusrekisterissä.

Toimi näin

  • Ota selville vihkijän nimi, jonka vihkimisoikeusrekisteriotteen haluat saada.
  • Tee vapaamuotoinen hakemus. 
  • Lähetä hakemus Digi- ja väestötietovirastoon joko sähköpostitse tai postitse.

Keskeiset lait

Laki vihkimisoikeudesta

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 244, numero on valtakunnallinen.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

Postiosoite 

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo