Hyppää sisältöön

Asiakkaan toimintakyvyn huomiointi

Jos digitukija toimii asiakkaiden kanssa, joilla on toimintakyvyn rajoitteita, on tärkeää, että tukija tuntee yleisimmät apuvälineet ja niiden hyödyt digitaalisessa ympäristössä. Erilaisten tukilaitteiden ja -välineiden perustaidot ja niiden tuoma hyöty on hyvä harjoitella, jotta osaa suositella niitä myös asiakkaille. On myös hyvä tiedostaa, että tukitilanne saattaa vaatia hieman enemmän aikaa, jos asiakkaan toimintakyvyssä on haasteita.

Toimintakyvyn huomiointi 

Eri järjestöt ovat tuottaneet paljon materiaaleja, joiden avulla voit oppia, miten ohjaat ihmisiä, joilla on rajoitteita toimintakyvyssä.


Tietoa näkövammaisten apuvälineistä ja valaistuksesta (Näkövammaisten liitto)

Näkövammainen henkilö tarvitsee työhönsä apuvälineet, joiden avulla työ onnistuu niin, että näkövamma haittaa mahdollisimman vähän. Tältä sivulta löydät tietoa näkövammaisten apuvälineitä. 

Perustietoa oppimisvaikeuksista (Erilaisten oppijoiden liitto)

Täältä löydät perustietoa mitä oppimisvaikeudet ovat, miten ne voivat ilmetä ja kuinka yleisiä ne ovat. 

Kehitysvammainen henkilö asiakkaana (verneri.net)

Täältä löydät tietoa siitä, mitä on tärkeä ottaa huomioon silloin kun asiakkaana on kehitysvammainen henkilö. Sivu on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, mutta sen sisällöstä hyötyvät kaikki asiakaspalvelutyötä tekevät. 

Tietoa kehitysvammasta (Tukiliitto)

Kehitysvamma voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita. Vamman aste vaihtelee vaikeasta kehitysvammasta lievään oppimisvaikeuteen. Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on lisävammoja, jotka saattavat vaikeuttaa liikkumista, puhetta tai vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Tältä sivulta löydät lisää tietoa kehitysvammaisuudesta.

 Kuulovammaisena digtuessa (Kuuloliitto)

Kuulovamman vaikutuksia oppimistilanteissa voi olla vaikeaa huomioida. Digitukea tarjoava taho voi helpottaa oppimista muun muassa puhumalla rauhallisesti ja selkeästi sekä takaamalla osallistujille näköyhteyden. Hyvä akustiikka puolestaan parantaa kaikkien keskittymiskykyä. Etätapaamissa korostuu kasvojen valaisu ja rauhallinen ja selkeä puhe. 

Kuuloliiton sivuilta löydät tietoa, miten voit huomioida paremmin kuulovammaisen osallistujan tarpeet digituessa.

Invalidiliiton koulutukset ja tapahtumat

Invalidiliiton tavoitteena on edistää jäsenistön ja muiden fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten oikeuksien toteutumista arjessa ja lisätä tietoisuutta vammaisuudesta. Liitto tarjoaa kursseja, seminaareja, verkkokursseja, webinaareja ja tilauskoulutusta eri kohderyhmille.

Täältä löydät lisää tietoa tapahtumista: Koulutuksia ja tapahtumia | Invalidiliitto ja täältä digihankkeen aineistopankin:  Digistä iloa ja hyötyä | Invalidiliitto

Digiapua henkilöille, joilla on liikehäiriösairauksia (Liikehäiriösairauksien liitto)

Liikehäiriösairaudet ovat neurologisia sairauksia, jotka aiheuttavat erilaisia liikehäiriöitä, kuten vapinaa, pakkoliikkeitä, jäykkyyttä, vaikeuksia liikkeiden hallinnassa ja tasapaino-ongelmia.

Liikehäiriösairauksiin kuuluu myös muita, ei-motorisia, oireita ja haittoja. Tällaisia ovat sairaudesta riippuen muun muassa kipu, muistiongelmat, tiedollisten toimintojen heikkeneminen, unihäiriöt sekä autonomisen hermoston toimintahäiriöt.

Liikehäiriösairauksien liitto on koonnut tietoa ja apua digilaitteiden käyttöön ja verkossa toimimiseen. 

Webinaaritallenteet

Alle olemme poimineet joitakin kuntia käsitteleviä kiinnostavien webinaaritallenteita. Katso kaikki webinaaritallenteet


Taitoja tuen antajalle -webinaari: Kuulovammaisena digituessa

Tässä webinaarissa kerrotaan kuulovammaisen digituen asiakkaan tarpeiden huomioimisesta.

Webinaarin kesto: 40 min 02 s

Kenelle: Webinaari on suunnattu kaikille digituen antajille ja kehittäjille.


 

Mitä pidät verkkosivuistamme?

Kuulisimme mielellämme ajatuksiasi. 

Kysy, ehdota tai anna palautettaKehittämällä digitukea varmistamme, että omannäköinen digitaalinen arki kuuluu jokaiselle!