Lapsen nimen ja tietojen ilmoittaminen

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake ja ohje lähetetään automaattisesti postitse lapsen äidille lapsen syntymän jälkeen. Saat lomakkeen noin 2-4 viikon kuluessa lapsen syntymästä.

Ilmoita lapsesi sukunimi tai sukunimiyhdistelmä sekä etunimi/etunimet kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Ilmoita samalla ilmoitat lapsen äidinkieli. Huomaathan, että väestötietojärjestelmään voidaan merkitä vain yksi äidinkieli. Toimita lomake Digi- ja väestötietovirastolle. Jos lapsi otetaan kirkon jäseneksi, toimita lomake seurakunnalle. Jos lapsi otetaan muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi, toimita lomake yhdyskunnan edustajalle.

Lapselle esitettyjen nimien lainmukaisuus tutkitaan sen jälkeen, kun ilmoituslomake on saapunut Digi- ja väestötietovirastoon tai kun seurakunta on siirtänyt nimiasian lainmukaisuuden selvittämisen Digi- ja väestötietovirastolle. Emme ota ennakollisesti kantaa nimien hyväksyttävyyteen.

Voit antaa lapsellesi 1 - 4 etunimeä. Lapselle ei voi antaa etunimeä tai etunimien yhdistelmää, joka voi aiheuttaa pahennusta tai haittaa, tai joka on etunimeksi soveltumaton.

Lapsen etunimen tulee vastata vakiintunutta nimikäytäntöä. Tytölle annetaan tytön ja pojalle pojan etunimi. Sukupuolineutraaleja nimiä voi antaa molemmille sukupuolille. Etunimi ei saa olla ilmeisen sukunimityyppinen.

Jos sinulla ja lapsen toisella vanhemmalla on yhteinen sukunimi tai yhteinen sukunimiyhdistelmä, tulee se myös yhteisen lapsenne sukunimeksi.

Jos lapsen tietoja ilmoitettaessa lapsella on vain yksi vanhempi, hän voi saada vain tämän vanhemman sukunimen. Lapsi ei voi saada sellaisen henkilön sukunimeä, jonka vanhemmuutta ei ole vahvistettu. Lapsen sukunimi voidaan vanhemmuuden vahvistamisen jälkeen muuttaa maksutta hakemuksella toisen vanhemman sukunimeksi tai sukunimiyhdistelmäksi. Hakemuksen lapsen sukunimen muuttamiseksi tekee huoltaja, tai jos huolto on yhteinen, huoltajat yhdessä.

Jos vanhemmilla on eri sukunimet, mutta heillä on yhteisessä huollossa yhteinen lapsi, syntynyt lapsi saa saman sukunimen kuin vanhemmalla täyssisaruksellakin on.

Kun ensimmäisen yhteisen lapsensa saavilla vanhemmilla on eri sukunimet, voivat he valita lapsen sukunimen seuraavista:

  • jommankumman vanhemman sukunimi tai sukunimiyhdistelmä
  • toisen vanhemman sukunimiyhdistelmän toinen nimi
  • vanhempien sukunimistä muodostettu kokonaan uusi sukunimiyhdistelmä.

Kun lapsen nimet on tallennettu väestötietojärjestelmään, saat lapsen Kela-kortin postitse ja tiedot välittyvät viranomaisten käyttöön.

Ilmoita lapsen nimi ja muut tiedot sinulle lähetetyllä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lomakkeen allekirjoittaa huoltaja tai molemmat vanhemmat, jos he ovat yhdessä huoltajia. Jos olet lapsesi yksinhuoltaja, voit allekirjoittaa lomakkeen yksin.

Saat tarvittavan lomakkeen postitse pian lapsesi syntymän jälkeen. Palauta lomake Digi- ja väestötietovirastoon postitse. Voit lähettää lomakkeen vaihtoehtoisesti skannattuna sähköpostin liitteenä käyttämällä Digi- ja väestötietoviraston turvapostia. Kirjoita turvapostin vastaanottajaksi [email protected]

Jos lapsi kastetaan evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon jäseneksi, palauta lomake seurakunnalle.

Mikäli sinulle lähetetty lomake on kadonnut, voit pyytää uuden ottamalla yhteyttä virastoon.

Nimipalvelun avulla voit selvittää, kuinka yleisiä etunimet ovat.

Toimi näin

Ilmoittakaa lapsenne nimi ja muut tiedot teille lähetetyllä lomakkeella kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Lomakkeen allekirjoittaa huoltaja tai molemmat huoltajat, jos teitä on kaksi. Jos siis olet lapsesi yksinhuoltaja, allekirjoitat lomakkeen yksin. 

Toimita täytetty Digi- ja väestötietovirastoon tai vaihtoehtoisesti seurakunnalle, jos lapsi kastetaan jonkin kirkon tai uskonnollisen yhteisön jäseneksi. Jos palautat lomakkeen Digi- ja väestötietovirastoon, voit toimittaa sen meille postitse tai skannattuna sähköpostin välityksellä. Jos toimitat lomakkeen sähköpostitse, käytähän turvapostia, jotta tiedot liikkuvat salatusti. Valitse turvapostin vastaanottajaksi osoite [email protected] 

Sähköpostin lähettäminen turvapostina

Palvelupaikkojemme postiosoitteet 

Kun olemme tallentaneet lapsesi nimet ja tiedot väestötietojärjestelmään, saat lapsen Kela-kortin postitse ja tiedot välittyvät viranomaisten käyttöön. Mikäli lähettämämme lomake katoaa, voit pyytää uuden virastomme asiakaspalvelusta. 
 

Usein kysyttyä

Katso myös

Henkilötunnus

Ota yhteyttä

1. Sähköposti 

Otathan meihin ensisijaisesti yhteyttä sähköpostitse. Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tiedot liikkuvat salatusti. Valitse turvapostin vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

2. Puhelin

Voit olla meihin yhteydessä myös puhelimitse.

Puhelinnumeromme on 0295 536 220. Palvelemme puhelimitse arkisin kello 9-12.

3. Vieraile palvelupaikassamme

Voit tarvittaessa tulla myös käymää jossakin palvelupaikoistamme. Huomioithan, että osaan palvelupaikoista täytyy varata aika etukäteen.

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet