Avoliittoasioiden tietosuojaseloste

Digi- ja väestötietovirasto pitää avoliittoasioiden rekisteriä, johon talletetaan avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta annetun lain mukaiset omaisuuden erotteluasiakirjat ja hyvitystä koskevat sopimukset tai muut asiakirjat. Rekisterin tarkoituksena on saattaa asiakirjojen oikeusvaikutukset voimaan ja tiedot julkisiksi.

Rekisterin tietojen luovuttamiseen sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tiettyä henkilöä koskevat rekisteriin merkityt tiedot kopiona tai tulosteena.

Tästä rekisteristä saattaa löytyä tietojasi, mikäli olet avoliittosi päättymisen jälkeen rekis-teröinyt omaisuuden erottelukirjan tai hyvitystä koskevan sopimuksen tai jonkin muun avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain mukaisen asiakirjan.

Suomen väkiluku 5 629 617