Hyppää sisältöön

Kuntien poimintapalvelu

Kuntien poimintapalvelu on kuntien käyttöön tarjottava selainkäyttöinen poimintapalvelu VTJkyselyssä, jolla kunnan on mahdollista poimia kunnan tarvitsemia henkilötietoja väestötietojärjestelmästä kunnan lakisääteisten tehtävien hoitoon sekä yhteydenottamiseksi kuntalaisiin.

Palvelusta voi poimia esimerkiksi kaikki kunnassa asuvat asukkaat, tietyn ikäiset henkilöt, syntyneet, kuolleet ja kuntaan muuttaneet.

Palvelusta voi hakea esimerkiksi tiettynä ajankohtana kuntaan muuttaneita henkilöitä, tiettynä vuonna kunnassa syntyneitä, tai tänä vuonna 100 vuotta täyttäviä. Poimittavat henkilöt ovat aina kunnan vakituisia asukkaita, eli tilapäisiä asukkaita (esim. mökkiläisiä) palvelusta ei voi poimia.

Poimintapalvelun luvansaaja voi olla kunta, kuntayhtymä tai kuntien yhteenliittymä. Kuntien yhteenliittymien vastuukunnat voivat poimia kaikkien yhteenliittymän kuntien asukkaita.

Lisätietoja tarvittaessa vtjkysely(a)dvv.fi

Toimi näin

VTJkyselyn käyttö edellyttää Digi- ja väestötietoviraston myöntämää tietolupaa. Kunta voi liittyä kunnille poimintapalvelun käyttöä varten tehtyyn kattolupaan Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnissa antamalla selvityksen poimintapalvelussa luovutettavien väestötietojärjestelmän tietojen suojauksesta ja sitoutumalla noudattamaan tietoluvan ehtoja. Tarkemmat ohjeet alla. Huomaathan, että palvelu on maksullinen.

Tutustu myös VTJkyselyn käyttöehtoihin.

Palveluun liittyviä linkkejä


Kuntien poimintapalvelun tietolupa

Ohje: Poimintojen vastuukäyttäjäoikeuden hakeminen verkkoasioinnissa


​​​​​​​Katso myös

Jos tietotarpeesi koskee kunnasta poismuuttaneita tai tilapäisiä asukkaita, oikea palvelu on Julkishallinnon poiminta- ja päivityspalvelu.

Suomen väkiluku 5 629 720