Valtuudet

Valtuudet-palvelun avulla organisaatio voi tarjota kansalaisille ja yrityksille mahdollisuuden valtuuttaa toinen henkilö tai yritys asioimaan sähköisesti puolestaan. Valtuudet-palvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioiden, eli valtion hallintoviranomaisten ja virastojen, laitosten ja liikelaitosten sekä kunnallisten viranomaisten käyttöön. Myös yksityisen sektorin organisaatiot saavat käyttää palvelua, mikäli niillä on oikeus käsitellä asiakkaan yksilöivää tunnusta, eli henkilötunnusta tai Y-tunnusta.

Valtuudet-palvelun avulla voidaan luotettavasti tarkistaa, onko henkilöllä tai yrityksellä valtuus, valtakirja ja oikeus asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta. Palvelu tarkistaa puolesta-asioivan asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä tai valtuusrekisteristä ja tarjoaa tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti.

Palvelu kytketään osaksi organisaation asiointipalveluratkaisua. Palvelun avulla loppukäyttäjinä toimivat organisaatiot tai henkilöasiakkaat voivat valtuuttaa henkilön tai henkilöitä asioimaan puolestaan Suomi.fi-verkkopalvelun Valtuudet-osiossa.

Valtuudet-palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto, joka välittää palvelua käyttäville organisaatioille automaattisesti tiedot onko asioijalla oikeutta asioida toisen puolesta tai valtuutta. 

Valtuudet-palvelu tarjoaa useita hyötyjä sekä asiakasorganisaatiolle että loppukäyttäjälle:

  • valtuuksien automaattinen, luotettava tarkistus reaaliaikaisesti
  • säästöt asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta
  • integroitavissa osaksi organisaatioiden omia järjestelmiä
  • valtuuksien kätevä hallinnointi
  • väärinkäytösten riskin pienentäminen
  • parempi palvelukokemus – sujuvaa itsepalvelua loppukäyttäjille ajasta ja paikasta riippumatta.
     

Toimikaa näin

Valtuudet -palvelun käyttöönotto tapahtuu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Käyttöönotto aloitetaan täyttämällä liittymisilmoitus ja käyttötapauskuvaus ja aloittamalla käyttöönoton suunnittelu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Tutustukaa Valtuudet-palveluun ja aloittakaa käyttöönotto Suomi.fi-palveluhallinnassa.

Siirtykää Suomi.fi-palveluhallintaan

 

Hinta

Valtuudet-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta. Asiakasorganisaatio vastaa kuitenkin itse palvelun käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista. Niitä voi syntyä muun muassa teknisestä integraatiosta, käyttöliittymämuutoksista, asiointipalvelukohtaisen ohjeistuksen laatimisesta ja käyttöönottoprojektin hallinnasta.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Organisaatioiden oikeudesta käyttää Valtuudet-palvelua säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

 

 

Suomen väkiluku 5 631 644