Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyys

Ilmoita liittymisestä suoraan uskonnolliseen yhdyskuntaan ja eroamisesta DVV:lle tai yhdyskuntaan.

Mikä on tilanteesi?

Huomioitavaa

  • Omien tietojen tarkistus -asiointipalvelu on kytketty henkilötunnukseen. Huoltaja ei voi tehdä lapsen nimissä sähköistä tunnistautumista vaativaa ilmoitusta omilla tunnuksillaan. Alaikäisiä koskevat ilmoitukset on tehtävä tulostettavalla eroamisilmoituksella, jossa on huoltajan/huoltajien allekirjoitukset.
  • 12 vuotta täyttäneen lapsen uskonnollista asemaa voidaan muuttaa vain lapsen suostumuksella ja 15 vuotta täyttänyt lapsi voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskonnollisesta yhdyskunnasta.
  • Lapsen uskonnollinen asema ei automaattisesti määräydy huoltajien uskonnollisen aseman mukaan, vaan lapsen eroaminen uskonnollisesta yhdyskunnasta perustuu aina erilliseen huoltajien tahdonilmaisuun.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Uskonnonvapauslaki

Hinta

Maksuton

Käsittelyaika

Sähköisen tunnistautumisen kautta tehty eroaminen tallentuu suoraan väestötietojärjestelmään.