Testaa organisaatiosi digiturva TAISTO21-harjoituksessa!

Digi- ja väestötietovirasto järjestää digitaalisen turvallisuuden TAISTO21-harjoituksen marraskuussa. Neljättä kertaa toteutettava TAISTO on julkishallinnolle suunnattu tietosuoja- ja tietoturvaloukkausten hallinnan harjoitus, jossa häiriötilanteissa toimimista harjoitellaan kuvitteellisten tilanteiden kautta. Tältä sivulta löydät ohjeet ja vinkit harjoitukseen osallistumiseen – samoin ilmoittautumislinkin 25.8.2021 alkaen. Tervetuloa treenaamaan!

TAISTO-harjoitus on mahdollisuus kehittää ja testata organisaationne omia digiturvan toimintamalleja. Harjoitus auttaa parantamaan omaa osaamista ja tiiminne kykyä toimia yhdessä. Digiturvan jatkuva harjoitteleminen on tärkeää erityisesti siksi, että digitaalinen toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Digiturvallisuuden edelläkävijät harjoittelevat säännöllisesti.

TAISTO-harjoitukseen on helppo tulla mukaan

TAISTO on matalan kynnyksen pöytäharjoitus, johon on helppo tulla mukaan. Harjoituspäivänä saatte suoritettavaksenne valmiin harjoituksen, jossa taustatarina, tapahtumat ja tehtävät välitetään teille harjoitusalustan kautta.

TAISTO-harjoitus on avoin ja maksuton kaikille julkisen hallinnon organisaatioille sekä niiden yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.

Digi- ja väestötietovirasto toteuttaa ja ohjaa TAISTO-harjoituksen. Harjoituksen johtajana toimii Hanna Heikkinen ja koordinaattorina Laura Penttilä. Harjoitus on suunniteltu yhteistyössä Keskusrikospoliisin, Kuntaliiton, Kyberturvallisuuskeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston, Valtorin ja Turvallisuuskomitean kanssa.

TAISTO-harjoituksen tavoitteet

 • kehittää digitaalisen turvallisuuden häiriötilanteiden hallintaa
 • kehittää toiminnan jatkuvuuteen ja varautumiseen liittyviä toimintamalleja, prosesseja ja ohjeita
 • vahvistaa harjoituskulttuuria ja mahdollistaa hyvä harjoituskokemus niin ensikertalaisille kuin jo harjoitelleille
 • ymmärtää yhteistyökumppanien roolit laajassa arvo- ja toimitusverkostossa

TAISTO21-harjoituksen materiaalit

Materiaalit tarkkailijalle

TAISTO21-harjoituspäivät

4.11.2021 (suomenkielinen harjoituspäivä)

11.11.2021 (suomen- ja ruotsinkielinen harjoituspäivä)

18.11.2021 (suomen- ja ruotsinkielinen harjoituspäivä)

25.11.2021 (suomen- ja ruotsinkielinen harjoituspäivä)

Viestintä harjoitukseen osallistumisesta

Toivomme, että kerrotte harjoitukseen osallistumisesta organisaationne sisällä ja myös ulkoisessa viestinnässänne. Lataa tästä TAISTO21-viestintämateriaalit suomeksi ja ruotsiksi (zip-paketti).

Lataa TAISTO21-viestintämateriaali

Valmistaudu harjoitukseen!

Löydät kaikki ohjeet TAISTO-harjoitukseen osallistumiseen ja valmistautumiseen tältä sivulta.

Ennen ilmoittautumista

 • Nimetkää organisaatiostanne yhteyshenkilö, joka vastaa harjoituksen läpiviennistä ja käytännön järjestelyistä sekä kokoaa harjoitustiiminne. Parhaiten yhteyshenkilöksi sopii tietoturvasta vastaava henkilö. Suosittelemme, että yhteyshenkilö täyttää ilmoittautumislomakkeen. 
 • Yhteyshenkilö kokoaa harjoitustiimin, jonka koko on 2-15 henkilöä. Mukana kannattaa olla henkilöitä, joiden tehtäviin sisältyy vastuita häiriö- ja poikkeamatilanteiden hallinnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa, mm. johdon edustaja(t), tietoturvallisuuden vastuuhenkilö(t), tietosuojavastaava(t), viestinnän asiantuntija(t) sekä ICT-asiantuntija(t). 
 • Yhteyshenkilö päättää etukäteen harjoitustiimin roolituksen, ja jokainen harjoitustiimi saa sähköiselle harjoitusalustalle kirjautumista varten 5 käyttäjätunnusta. Tunnuksia tarvitaan ao. rooleissa, ja rooleissa toimivien henkilöiden yhteystiedot kysytään ilmoittautumislomakkeella:
  • näyttövastaava(t) (joka jakaa harjoitusalustan näkymää muulle tiimille),
  • viranomaisilmoituksia tekevä(t) henkilö(t), 
  • viestintävastaava.
 • Harjoituspäivänä alustalla julkaistaan käsikirjoituksen mukaisesti syötteet ja tehtävät, jotka vievät harjoitusta eteenpäin. 

Ilmoittautumisen yhteydessä 

 • TAISTO-harjoitukseen voi ilmoittautua ainoastaan tällä sivulla julkaistavan ilmoittautumislinkin kautta.
 • Ilmoittakaa ilmoittautumislomakkeen ensimmäisellä sivulla harjoitustiimin käyttäjätunnusten lukumäärä (1-5 kpl).  Harjoitustiimissänne voi olla enemmän kuin 5 henkilöä, sillä jokainen ei tarvitse henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia. Tyypillisesti harjoitustiimin koko TAISTO-harjoituksissa on 2–15 henkilöä. Täydentäkää lomakkeen toisella sivulla organisaation, yhteyshenkilön ja käyttäjätunnusten saajien tiedot. 
 • Valitkaa ilmoittautumisen yhteydessä teille sopiva harjoituspäivä (4.11., 11.11., 18.11. tai 25.11.2021), harjoituksen kesto (klo 9-15 tai klo 9-12) ja harjoituksen kieli (suomi tai ruotsi).
 • Yhteyshenkilö saa ilmoittautumisesta vahvistuksen sähköpostilla. Vahvistusviesti on tärkeää säilyttää, koska sen kautta yhteyshenkilö voi muokata annettuja tietoja vielä viikkoa ennen valittua harjoituspäivää.

Ilmoittautumisen jälkeen

 • Päättäkää harjoitustiimin kesken, kokoonnutteko harjoituspäivänä organisaationne toimitiloihin vai suoritatteko harjoituksen kokonaan etänä. 
 • Varmistakaa, että harjoitus on siihen osallistuvien henkilöiden kalentereissa.
 • Varmistakaa, että teillä on harjoituspäiväksi varattuna tila ja harjoitukseen sopivat viestintävälineet TAI teillä on varattuna harjoituspäiväksi oman harjoitustiimin kanssa virtuaalikokous ja harjoitukseen sopivat viestintävälineet.
 • Yhteyshenkilö voi tarvittaessa muokata organisaation ilmoittautumista tai peruuttaa sen vahvistusviestin ohjeiden mukaan vielä viikkoa ennen valittua harjoituspäivää. 

 

TAISTOmaatilla voit harjoitella missä ja milloin vain

TAISTOmaatin avulla organisaatiot voivat harjoitella aikaisempien vuosien TAISTO-harjoituksia ajasta ja paikasta riippumatta. TAISTOmaatti pohjaustuu Väestörekisterikeskuksen vuosina 2018-2019 järjestämiin TAISTO18- ja TAISTO19-harjoituksiin. TAISTOmaatin löydät eOppivasta.

Aikaisempien TAISTO-harjoitusten materiaalit

Yhteystietomme

Jäikö kysyttävää? Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen: [email protected].

Päivitetty 02.11.2021.