Palvelumuotoilu

Digi- ja väestötietoviraston palvelumuotoilun asiantuntijapalvelu on tarkoitettu julkishallinnon organisaatioille, jotka tarvitsevat tukea organisaation tai sen palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamisessa ja strategisessa uudistamisessa.

Haluatteko panostaa organisaationne tai sen palveluiden asiakaslähtöisyyden parantamiseen?

Tarvitsetteko tukea strategiseen uudistamiseen?

Kaipaatteko apua ongelman määrittelyyn, arvoa tuottavien mahdollisuuksien löytämiseen ja ratkaisujen käyttöönottoon?

Haluatteko ymmärtää asiakkaitanne paremmin, sujuvoittaa prosessejanne ja hyödyntää resurssejanne tehokkaammin?

Miksi yhteistyötä?

  • Toimimme asiakaskeskeisesti ja poikkihallinnollisesti haasteen määrittelystä ratkaisujen muotoiluun ja toteutuksen tukeen asti.
  • Varmistamme, että kehittäminen on ihmislähtöistä ja asiakkaiden tarpeet tulevat huomioiduiksi.
  • Hyödynnämme muotoiluajattelua, jotta ratkaistava ongelma ja siihen vaikuttavat asiat ymmärretään laajasti ja ratkaisut muotoillaan vastaamaan ongelmaan kokonaisvaltaisesti.
  • Muotoilemme julkishallinnon toimintaprosesseja ja työtapoja sujuvammiksi.
  • Tunnemme julkishallinnon lainalaisuudet.

Toimikaa näin

Ottakaa yhteyttä palvelumuotoilutiimiin sähköpostilla ja kertokaa, miten voisimme tehdä yhteistyötä.

Ottakaa yhteyttä!

Hinta

Palvelumuotoilutiimin toimeksiannot ovat maksuttomia.

 

 

Suomen väkiluku 5 629 334