Vihkimisoikeuden peruuttamisen hakeminen

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai vihkijä voi hakea peruuttamista jo myönnetylle vihkimisoikeudelle.

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai vihkijä voi hakea peruuttamista jo myönnetylle vihkimisoikeudelle.

Jos hakijana on vihkijä, hän toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon vapaamuotoisen hakemuksen vihkimisoikeuden peruuttamiseksi. Jos hakijana on uskonnollinen yhdyskunta, tarvitaan myös vihkijän suostumus tai selvitys vihkimisoikeuden peruuttamisesta.

Toimikaa näin

  • Lähettäkää vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastoon joko sähköpostitse tai postitse.
  • Käyttäkää sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tiedot liikkuvat salatusti. Valitkaa turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä turvapostia

  • Voitte lähettää hakemuksen liitteineen myös Oulun palvelupaikkaan osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 78, 90101 Oulu. 

Keskeiset termit

Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta

Uskonnollinen yhdyskunta, joka on tehnyt rekisteröinti-ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Laki vihkimisoikeudesta

 

 

Suomen väkiluku 5 631 879