Edunvalvojan sijaisen määrääminen

Edunvalvoja tarvitsee sijaisen, jos hän on esteellinen tai estynyt hoitamaan tehtäväänsä.

Edunvalvoja-asioiden käsittelyssä on ruuhkaa

Keskimääräinen käsittelyaikamme on neljä kuukautta, mutta ruuhkatilanteen vuoksi asian käsittely kestää tällä hetkellä pidempään. Pahoittelemme tilannetta.

Voit nopeuttaa asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Tutustu huolellisesti tarvittaviin liitteisiin verkkosivuillamme.

Jos haluat kiirehtiä hakemuksesi käsittelyä, lähetä pyyntö kirjallisesti perusteluineen turvapostissa. Valitse osoite [email protected]

Täysi-ikäisen päämiehesi edunvalvojana et saa edustaa häntä esim. perinnönjaossa, jos vastapuolena olet sinä itse, puolisosi, lapsesi tai toinen edustamasi päämies. Olet edunvalvojana esteellinen myös, jos vastapuolena on joku seuraavista:

  • lapsesi puoliso, puolisosi lapsi tai tämän puoliso
  • sinun tai puolisosi lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi, tai näiden puoliso
  • sisaruksesi lapsi tai vanhempasi sisarus.

Puolisoita ovat sekä avio- että avopuolisot. Puolisukulaiset rinnastetaan sukulaisiin.

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat lapsensa edunvalvojina. Alaikäisen lapsen edunvalvojana olet esteellinen edustamaan alaikäistä lastasi tilanteessa, jossa vastapuolena olet sinä itse, puolisosi, lapsesi tai toinen edustamasi päämies.

Olet edunvalvojana esteellinen myös silloin, jos sinun ja päämiehesi edut ovat muulla tavoin ristiriidassa keskenään.

Lisäksi saatat olla sairauden tai pitkän poissaolon vuoksi estynyt hoitamaan tehtävääsi.

Edunvalvojan sijaisena voi toimia joko yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja. Jos ehdotat sijaiseksesi yksityistä henkilöä, hänen on annettava kirjallinen suostumus tehtävään. Lisäksi hänellä on oltava riittävä osaaminen päämiehen edustamiseen kyseisessä asiassa. Holhousviranomainen päättää, voiko ehdottamasi henkilö toimia sijaisenasi.

Edunvalvojan sijaista koskeva asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä. Hakemuksesi käsittelyä nopeuttaa se, että toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Liitä hakemukseen sijaiseksi ehdotetun yksityishenkilön kirjallinen suostumus sekä tarvittaessa aiottuun toimenpiteeseen liittyviä asiakirjoja, esimerkiksi perukirja perinnönjakoasiassa. Tarvittaessa pyydämme sinulta täydennystä.

Toimi näin

  • Tulosta ja täytä hakemus edunvalvojan sijaisen määräämiseksi ja tarvittaessa yksityisen edunvalvojan sijaisen suostumus 

Täytä hakemus

Suostumuslomake

  • Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse turvapostilla. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]
  • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Muistilista

  • Edunvalvojan sijaisena voi toimia yksityinen henkilö tai yleinen edunvalvoja. Yksityisen henkilön pitää olla esteetön ja lisäksi hänellä on oltava riittävä osaaminen päämiehen edustamiseen kyseisessä asiassa. Yksityiseltä henkilöltä pitää pyytää kirjallinen suostumus tehtävään.
  • Sijaisen on haettava lupa päämiehen kannalta tärkeimpiin toimenpiteisiin.
  • Sijaisen tehtävä päättyy, kun hän on tehnyt tehtäväänsä kuuluvan toimenpiteen, esim. edustanut päämiestä perinnönjaossa ja hakenut sille luvan.
  • Edunvalvoja voi olla esteellinen edustamaan päämiestään, vaikka toimenpiteelle ei tarvitsisikaan hakea lupaa.

Hinta

Edunvalvojan sijaisen määrääminen maksaa 113 €/päätös. Maksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat vähemmän kuin 8 147 € vuodessa.

 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on neljä kuukautta.

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Laki holhoustoimesta

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne postitetaan kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet