Kokonaisarkkitehtuurityön tuki 

Digi- ja väestötietovirasto vastaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittämisestä ja tukee julkishallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä muun muassa yhteisillä ohjeilla ja menetelmäkuvauksilla.

Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kysy lisää kokonaisarkkitehtuurityön tuesta osoitteesta [email protected].

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v. 2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta. Katso visuaalinen kaavio arkkitehtuurikuvauksista tai lue tekstimuodossa alta.

Koulutusta kokonaisarkkitehtuuriin

Digi- ja väestötietovirasto järjestää verkkokoulutuksia kokonaisarkkitehtuurista. eOppivasta löytyy kaksi koulutusta, joista ensimmäinen on johdanto kokonaisarkkitehtuuriin. Toisessa koulutuksessa näytetään, miten kuvauksia voi tehdä käytännössä tietokantapohjaisella kuvausvälineellä. Tietokantaan kuvatut elementit kuvataan vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien kyseisessä kuvausympäristössä työskentelevien käytettävissä.
 

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuuri-esimerkki-case

Julkisen hallinnon arkkitehtuurikilta on laatinut kokonaisarkkitehtuurista esimerkki-case-kuvauksen, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan julkisessa hallinnossa laadittuja arkkitehtuurikuvauksia sekä edistämään yhteentoimivuutta.

Casessa on kuvattu hyvinvointialueen kaksi palvelua, niihin liittyvät prosessit, palveluiden tuottamiseen tarvittavat tiedot ja sovellukset sekä teknologia.

Mallinnuskielenä kuvauksissa on käytetty ArchiMate 3.2:ta, suosituksen JHS179 mukaista kuvaustapaa (JHS179-suositus on edelleen soveltuvin osin käytössä eri organisaatioissa, vaikka JHS-suosituksia ei enää päivitetä), lisäksi tarkemmissa kuvauksissa on käytetty UML- ja BPMN-notaatioita. Casessa on hyödynnetty kokonaisarkkitehtuurisanastoa​​.

Casesta on tehty yhteenkokoava dokumentti, jossa on kuvauksista tiivistetty esitys. Tarkemmat kuvaukset ovat HTML-muodossa zip-tiedostossa.

Palautetta ja kehitysideoita voi lähettää osoitteeseen [email protected].