Kokonaisarkkitehtuurityön tuki 

Digi- ja väestötietovirasto vastaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kehittämisestä ja tukee julkishallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä mm. yhteisillä ohjeilla ja menetelmäkuvauksilla.

Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kysy lisää kokonaisarkkitehtuurityön tuesta osoitteesta [email protected]

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta. Katso visuaalinen kaavio arkkitehtuurikuvauksista tai lue tekstimuodossa alta. 

Koulutusta kokonaisarkkitehtuuriin

Digi- ja väestötietovirasto järjestää verkkokoulutuksia kokonaisarkkitehtuurista. eOppivassa on julkaistu kaksi koulutusta, joista ensimmäinen on johdanto kokonaisarkkitehtuuriin ja toisessa on näytetty miten kuvauksia voi käytännössä tehdä tietokantapohjaisella kuvausvälineellä. Tietokantaan kuvatut elementit kuvataan vain kerran, minkä jälkeen ne ovat kaikkien ko. kuvausympäristössä työskentelevien käytettävissä.

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutus