Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Digi- ja väestötietoviraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.
 
Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja valtiovarainministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.
 
Väestörekisterikeskuksen, maistraattien Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistettiin Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020 alkaen. Virastojen aiempien vuosien suunnittelun ja seurannan asiakirjat löytyvät Tutki hallintoa -sivustosta.
 

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelma

Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa. Vuoden 2022 asiakirja sisältää valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston välisen tulostavoiteasiakirjan vuodelle 2023 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 2024 - 2026.

Eduskunnan päättämä talousarvio

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat. Digi- ja väestötietoviraston pääluokka on 28, luku 30 "Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto".

Seurantatiedot

Digi- ja väestötietoviraston tilinpäätös

Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet. Digi- ja väestötietovirasto teki ensimmäisen tilinpäätöksensä vuodesta 2020.

Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimivan maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät yhdistettiin Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020 alkaen. Yhdistyneiden organisaatioiden tilinpäätökset vuodelta 2019 julkaistiin helmikuussa 2020.

Ministeriön kannanotot Digi- ja väestötietoviraston tilinpäätöksestä

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä julkaistaan muutama kuukausi tilinpäätöksen jälkeen.

Arvioinnit ja selvitykset

 

Suomen väkiluku 5 631 813