Kunta- ja alueliitosten rekisteröinti

Kuntaliitoksista aiheutuvat muutokset rekisteröidään väestötietojärjestelmään vuodenvaihteessa.

Kuntaliitos aiheuttaa väestötietojärjestelmässä muutoksia mm. henkilöiden kotikuntatietoihin. Kuntaliitoksista aiheutuvat muutokset rekisteröidään väestötietojärjestelmään erillisajoina vuodenvaihteessa.

Väestötietojärjestelmän tietoja käyttävät viranomaiset, kuten esim. Verohallinto, Kansaneläkelaitos ja Tilastokeskus, tarvitsevat käyttöönsä kuntaliitoksen jälkeen vallitsevan tilanteen mukaiset henkilötiedot (kotikuntatiedot, asuinkiinteistöt ym.) virheettöminä heti vuoden ensimmäisenä päivänä.

Kuntaliitoksista aiheutuvien muutosten rekisteröinti ja niitä koskevien tietopalvelun järjestäminen edellyttää, että Digi- ja väestötietovirastossa on tehty tarvittavat toimenpiteet hyvissä ajoin ennen joulukuun alkua.

Kokokuntaliitokset vuoden 2025 alussa: 

Pertunmaan kunta lakkaa ja yhdistyy Mäntyharjun kuntaan 1.1.2025.

Lisätietoja: alueliitokset(at)dvv.fi (sähköposti tarkoitettu ainoastaan viranomaiskäyttöön)

 

 

Suomen väkiluku 5 635 667