Ohjeet hyvinvointialueiden valtuuttamiseen

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. Saamiemme yhteydenottojen perusteella hyvinvointialueiden organisoituminen on tapahtunut odotettua hitaammin. Tästä johtuen hyvinvointialueita edeltävien organisaatioiden aikaisille sote henkilöstö- ja toimijakorteille annetaan korttien uusimiseen ja sulkemiseen uusi määräaika, joka on 31.5.2023 mennessä. Ohjeistus koskee myös pelastuslaitoksen organisaatiokortteja.

Uusi määräaika edellyttää muutoksia korttien sulkemiseen. Rekisteröijien tulee lähettää sulkupyynnöt 14.2. – 31.5.2023 välisenä aikana. Älkää lähettäkö kaikkia hyvinvointialueen sulkupyyntöjä kerralla, vaan porrastakaa lähetykset mahdollisimman tasaisesti. Pyydämme aloittamaan lähetykset heti. Lisäohjeet alla olevasta tiedotteesta.

Ajankohtaista hyvinvointialueille
​​​​​​​14.2.2023: Tiedote: Hyvinvointialueiden korttien uusimiseen ja sulkemiseen lisäaikaa
31.5.2023 saakka – Toimintaohjeet rekisteröijille (pdf)
​​​​​​​

Ajankohtaista rekisteröijille
​​​​​​​8.3.2023: Ajankohtaista hyvinvointialueiden sote-rekisteröijille (pdf)
​​​​​​​8.3.2023: Ajankohtaista hyvinvointialueiden pelastuslaitosten rekisteröijille (pdf)

​​​​​​​