Ohjeet hyvinvointialueiden valtuuttamiseen

Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, jotka haluavat valtuuttaa hyvinvointialueella toimivaa julkista sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipistettä. Ohjeistus koskee myös pelastuslaitoksen organisaatiokortteja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien rekisteröinti valtuutuksella

Muut julkiset tai yksityiset organisaatiot saattavat tiedustella hyvinvointialueilta, voivatko he valtuuttaa hyvinvointialueen rekisteröintipisteen hoitamaan oman organisaationsa toimikortteihin liittyviä rekisteröintitehtäviä. Hyvinvointialueiden ja muiden julkisella rekisteröintipistelistalla olevien organisaatioiden täytyy alueellaan tarjota vähintään yhdestä rekisteröintipisteestään rekisteröintipalveluja myös muille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.  Tarjotuista rekisteröintipalveluista voi periä palvelumaksuja.

Digi- ja väestötietoviraston suositus on, että valtuutusasiakkaita palvellaan julkisen Sosiaali- ja terveydenhuollon pisteissä mahdollisimman laajasti, koska pienten organisaatioiden ei yleensä ole mahdollista itse perustaa rekisteröintipisteitä. Yleensä organisaatiot tarvitsevat sote henkilöstö- tai toimijakortteja yksittäisiä kappaleita. Kaikilla julkisen soten rekisteröintipisteillä on velvollisuus palvella jokaista ammattikortinhakijaa hakijan organisaatiosta riippumatta.

​​​​​Organisaatiokorttien rekisteröinti valtuutuksella

Myös kunnat, pelastuslaitokset ja valtionhallinnon organisaatiot voivat valtuuttaa omalla hyvinvointialueellaan toimivan sote-rekisteröintipisteen toimimaan organisaatiokorttien rekisteröijänä, jos hyvinvointialue on sote-toimikortteja koskevan sopimuksen lisäksi tehnyt organisaatiokorttien tilaamista koskevan toimikorttisopimuksen.  

Valtuutuksesta kiinnostuneet organisaatiot tulevat tiedustelemaan valtuutuksen mahdollisuutta suoraan joko hyvinvointialueelta, sen rekisteröintipisteiltä tai muilta julkisella rekisteröintipistelistalla olevilta rekisteröintipisteiltä. Hyvinvointialue voi päättää, tarjoaako se muille organisaatioille valtuutuspalveluita organisaatiokorttien hankkimiseksi. Tarjotuista rekisteröintipalveluista voi periä palvelumaksuja.

Organisaatiokorttien rekisteröinti julkisissa rekisteröintipisteissä on mahdollista, jos hyvinvointialue on laatinut DVV:n kanssa toimikorttisopimuksen valtionhallinnon sopimuspaketilla:

  • Valtaosa hyvinvointialueista on laatinut valtionhallinnon toimikorttisopimuksen rekisteröidäkseen pelastuslaitoksen organisaatiokortteja
  • Valtionhallinnon toimikorttisopimuksen alle on listattu ne toimipaikat, joiden alta pelastuslaitosten kortteja voi tilata. Samoista pisteistä voi tilata muitakin organisaatiokortteja.
  • Jos hyvinvointialue haluaa lisätä valtionhallinnon sopimukselleen uusia rekisteröintipisteitä, se on mahdollista. Tällöin myös uusien organisaatiokortteja tilaavien rekisteröintipisteiden rekisteröijien täytyy kouluttautua verkossa suorittamalla Organisaatiokorttien rekisteröinti -koulutus.
​​​​​​​​​​​​​​Työllisyyspalvelut siirtyvät TE-toimistoilta kunnille 1.1.2025. TE-toimistoilla on tällä hetkellä käytössään organisaatiokortteja, jotka muutoksen myötä suljetaan. Organisaatiokorttien käyttötarve siirtyy kuntiin.

​​​​​​​

 

 

Suomen väkiluku 5 631 050