Hyvinvointialueiden toimikorttien sopimusohjeet

Uusien hyvinvointialueiden voimaantulo edellyttää muutoksia tulevien hyvinvointialueiden alueella toimivien julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä pelastuslaitosten toimikorttisopimuksiin.

Jokainen hyvinvointialue tekee yhden sosiaali- ja terveydenhuollon kortteja koskevan toimikorttisopimuksen ja yhden pelastuslaitosten organisaatiokortteja koskevan toimikorttisopimuksen Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Pelastuslaitos lähettää itse uuden sopimushakemuksen vain sellaisessa tapauksessa, että se valtuuttaa sote-rekisteröintipisteen tilaamaan kortit puolestaan. Sopimusten teko on ohjeistettu tarkemmin alla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttisopimuksia koskevat ohjeet

Ohjeet hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttisopimusten tekemiseen:​​​​​​​

Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttisopimuksen liitteeksi on lisättävä lista sopimuksen piiriin kuuluvista rekisteröintipisteistä. Käyttäkää listauksessa oheista excel-pohjaa:

Valtuutuksen siirto hyvinvointialueelle:

Infotilaisuuden materiaali

 

Pelastuslaitosten toimikorttisopimuksia koskevat ohjeet

Ohjeet pelastuslaitosten toimikorttisopimusten tekemiseen:

Pelastuslaitosten toimikorttisopimuksen liitteeksi on lisättävä alla oleva liite, johon on lisätty tiedot sopimusosapuolista, sopimuksen piiriin kuuluvista pelastuslaitoksista ja rekisteröintipisteistä:

Infotilaisuuden materiaali