Ulkomaalaisen rekisteröinti väestötietojärjestelmään

Suomessa asuva ulkomaan kansalainen saa henkilötunnuksen, kun hänet rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Kansainvälisten asioiden käsittely on ruuhkautunut. Käsittely kestää tällä hetkellä noin kahdeksan viikkoa. Pahoittelemme viivästyksestä aiheutuvaa haittaa.

Henkilötunnus:

Suomessa henkilöiden yksilöintiin käytetään henkilötunnusta, jonka saat, jos sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään. Henkilötunnusta käytetään erityisesti viranomaisten toiminnassa ja tietojärjestelmissä, mutta myös yksityisellä sektorilla. Voidaksesi asua ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa, tarvitset yleensä henkilötunnuksen. Joidenkin asioiden hoitamiseen henkilötunnus voi olla tarpeen, vaikka et asuisikaan Suomessa.

Henkilötietojen rekisteröinti:

Jotta saisit henkilötunnuksen, henkilötietosi on tallennettava Suomen väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmässä olevat tiedot ovat viranomaisten käytössä. Joitakin tietoja luovutetaan myös yksityisille tahoille. Jos sinut rekisteröidään väestötietojärjestelmään, seuraavat tiedot rekisteröidään aina:

• nimet, syntymäaika ja sukupuoli

• kansalaisuus ja äidinkieli

• osoite Suomessa

Lisäksi voidaan rekisteröidä muun muassa seuraavia tietoja:

• syntymäpaikka

• lapset

• vanhemmat

• puoliso

Kotikunta:

Jos asut Suomessa, voit tietyin edellytyksin saada Suomesta kotikunnan. Kotikunta ja siihen liittyvä vakinainen asuinosoite tallennetaan myös väestötietojärjestelmään. Jos et saa kotikuntaa, asuinosoitteesi merkitään väestötietojärjestelmään tilapäisenä. Kun sinulla on kotikunta, voit käyttää niitä palveluja, joita kunnat tarjoavat vain omille kuntalaisilleen. Lisätietoja näistä palveluista saat omasta kunnastasi. Joskus kotikunta on tarpeen myös, jotta voisit käyttää valtion viranomaisten tarjoamia palveluja tai saada rahallisia etuuksia tai tukia. Kotikunnan tallentaa aina Digi- ja väestötietovirasto.

Toimi näin

 • Täytä Ulkomaalaisen rekisteröinti -lomake mieluiten valmiiksi jo ennen käyntiä.

Ulkomaalaisen rekisteröinti

LIITE A - Avioliitto tai rekisteröity parisuhde

LIITE B - Lapsi

LIITE C - Vanhemmat

 • Ota mukaasi seuraavat asiakirjat, kun pyydät henkilötunnusta:
  • voimassa oleva passi tai EU-kansalaisen virallinen kuvallinen henkilökortti
  • oleskelulupakortti tai muu todistus siitä, että oleskelet laillisesti Suomessa
  • selvitys Suomessa tehtävästä työstä tai opiskelusta (esim. työsopimus tai opiskelutodistus)
  • tarvittaessa laillistetut, alkuperäiset ja käännetyt syntymä- ja vihkitodistukset ja muut sellaiset viralliset asiakirjat, joiden sisältämää tietoa toivot Digi- ja väestötietoviraston tallentavan väestötietojärjestelmään. 

Henkilötunnus

 • Jos sinulla on Maahanmuuttoviraston myöntämä oleskelulupa tai oleskelukortti, tai Maahanmuuttovirasto on rekisteröinyt oleskeluoikeutesi, sinulle on yleensä annettu jo henkilötunnus. Tunnus löytyy tällöin oleskelulupakortin kääntöpuolelta. Sama koskee muita tilanteita, joissa Maahanmuuttovirasto on tehnyt Suomessa oleskeluasi koskevan muun myönteisen päätöksen. Jos tällöin haluat rekisteröidä esimerkiksi perhettäsi koskevia tietoja väestötietojärjestelmään tai haluat kotikunnan Suomessa, ota yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon ja pyydä tietojen rekisteröintiä tai kotikuntaa. Digi- ja väestötietovirasto tutkii tällöin rekisteröimisen edellytykset ja oikeutesi kotikuntaa.
 • Jos et ole Maahanmuuttoviraston asiakas tai et ole saanut tunnusta Maahanmuuttoviraston päätöksen yhteydessä, käy Digi- ja väestötietovirastossa pyytämässä henkilötunnusta. Jos tarvitset henkilötunnuksen verotukseen, voit esittää pyynnön myös verotoimistossa, mutta tällöin et voi saada kotikuntaa eikä esimerkiksi perhettäsi koskevia tietoja voida rekisteröidä. 
 • Henkilötunnuksen saaminen edellyttää, että käyt henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Et voi pyytää henkilötunnusta sähköisesti. Kaikkien rekisteröitävien henkilöiden (myös lasten) tulee käydä henkilökohtaisesti viranomaisen luona. Tämän jälkeen viranomainen tutkii rekisteröimisen edellytykset.

Kuka voi saada henkilötunnuksen?

Voit saada henkilötunnuksen vain, jos oleskelet laillisesti Suomessa. Laillinen oleskelu voi perustua esimerkiksi oleskelulupaan, EU:n vapaaseen liikkuvuuteen, viisumiin tai viisumivapauteen. Lisäksi edellytyksenä on, että jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

 • Saat kotikunnan Suomessa (katso edellytykset alla).
 • Maahanmuuttovirasto on myöntänyt sinulle oleskeluluvan tai oleskelukortin, rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi tai tehnyt muun myönteisen päätöksen oleskelustasi Suomessa.
 • Tarvitset henkilötunnuksen Suomessa tapahtuvan opiskelun, työnteon tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Voit saada kotikunnan, jos aiot asua Suomessa yli vuoden ajan ja jokin alla olevista edellytyksistä täyttyy:

 • Olet Pohjoismaan kansalainen.
 • Olet muun EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen, ja Maahanmuuttovirasto on hakemuksestasi rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi.
 • Olet muun maan kansalainen ja sinulla on jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa.
 • Olet muun maan kansalainen ja sinulla on tilapäinen (B) oleskelulupa, joka on voimassa ja oikeuttaa vähintään vuoden kestävään oleskeluun, ja sinulla on olosuhteet kokonaisuutena arvioiden tarkoitus jäädä asumaan Suomeen vakinaisesti.

Voit osoittaa tarkoituksesi jäädä asumaan Suomeen vakinaisesti esimerkiksi seuraavin tavoin:

 • Esitä työsopimus tai opiskelutodistus, jonka mukaan työnteko tai opiskelu kestää vähintään kaksi vuotta.
 • Esitä sukuselvitys, jonka mukaan olet suomalaista syntyperää.
 • Kerro, että sinulla on aiemmin ollut kotikunta Suomessa.
 • Esitä selvitys siitä, että olet jo asunut Suomessa vähintään vuoden ajan.

Voit saada kotikunnan ilman henkilökohtaista asiointia Digi- ja väestötietovirastossa, jos kaikki alla mainitut edellytykset täyttyvät:

 • olet EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen tai tällaisen henkilön perheenjäsen,
 • olet viimeisen 12 kuukauden aikana rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa tai sinulle on myönnetty EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti,
 • olet jo saanut suomalaisen henkilötunnuksen esimerkiksi oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä, 
 • muutat Suomeen muualta kuin Ruotsista, Norjasta, Tanskasta tai Islannista. Pohjoismaiden kansalaisten tulee käydä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa saadakseen kotikunnan, ja
 • oleskelet tällä hetkellä Suomessa.

Ohjeet ulkomaisten asiakirjojen toimittamiseen

Kotikunnan rekisteröinti

Edellä mainitun lisäksi saat kotikunnan, jos Suomessa asuvalla perheenjäsenelläsi on tai hän saa kotikunnan. Jos saat kotikunnan, muutkin Suomessa asuvat perheenjäsenesi saavat kotikunnan. Perheenjäseniäsi ovat:

 • aviopuolisosi tai rekisteröidyn parisuhteen toinen osapuoli
 • alaikäiset lapsesi, joiden huoltaja olet
 • avopuolisosi, jos olette asuneet yhdessä avioliitonomaisissa olosuhteissa vähintään kaksi vuotta tai teillä on yhteinen lapsi, jonka huoltajia molemmat olette.

Hinta 

Maksuton

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen Digi- ja väestötietoviraston turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 320

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet