Tule mukaan käyttöönottoklinikoihin ja varmista hyvinvointialueiden toiminnan kannalta kriittisten palvelujen käyttöönotto!

Digi- ja väestötietovirasto haluaa varmistaa, että hyvinvointialueet saavat sujuvasti käyttöönsä toimintansa kannalta välttämättömät Digi- ja väestötietoviraston tuottamat palvelut.

Tällaisia palveluja ovat mm.  

 • asiointipalvelujen tunnistautumisessa käytettävä Suomi.fi-tunnistus
 • potilastietojärjestelmien käytössä ja sähköisissä allekirjoituksissa tarvittavat varmenteet  
 • potilasrekisterien päivityksissä sekä syntymä-, kuolin- ja huoltotietojen ilmoittamisessa käytettävät väestötietopalvelut

Näiden palvelujen käyttöönotto on välttämätöntä hoitaa kuntoon vuoden 2022 aikana, jotta hyvinvointialueen toiminta voi alkaa vuoden 2023 alussa.

Ilmoittaudu mukaan käyttöönottoklinikoihin!

Digi- ja väestötietovirasto järjestää syksyllä 2022 klinikoita, joissa neuvomme hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen kannalta kriittisten palvelujen käyttöönotossa.

Klinikat on suunnattu hyvinvointialueiden ylätason valmistelijoille, ja tilaisuuksissa annetaan yleiskuva tarvittavista palvelukohtaisista muutoksista ja kriittisistä aikatauluista.

Klinikat tallennetaan ja tallenteet ovat tilaisuuden jälkeen kaikkien hyvinvointialueiden valmistelijoiden käytettävissä.

Info ict-palvelutoimittajille
6.9.2022 klo 9.00–12.00

Tässä infotilaisuudessa kerromme hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvistä teknisistä muutoksista, jotka hyvinvointialueille palveluja tarjoavien ict-toimittajien tulee tietää. Tilaisuus on suunnattu ict-palvelutoimittajille.

Ilmoittaudu mukaan ict-palvelutoimittajien infotilaisuuteen >>

Klinikka kriittisistä palveluista:
13.9.2022 klo 13.00–15.00

Tässä klinikassa käymme läpi, mitkä muutokset ovat kriittisiä hoitaa kuntoon, jotta hyvinvointialue voi aloittaa toimintansa. Klinikassa kerromme, mitä hyvinvointialueiden valmistelijoiden tulee tehdä esim. hyvinvointialueiden toimikorttisopimusten ja sote-palveluvarmenteiden suhteen, tietojen päivittämisessä väestötietojärjestelmästä potilastietojärjestelmiin ja tunnistautumisessa käytettävän Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoasioissa.

Klinikassa esiteltävät palvelut ovat:

 • Toimikortit ja palveluvarmenteet
 • VTJ-kyselypalvelut
 • VTJ-päivitykset ja -poiminnat
 • Suomi.fi-tunnistus

Ilmoittaudu mukaan klinikkaan >>

Klinikka palveluista, joiden käyttöönottoa tulee edistää kriittisimpien palvelujen käyttöönoton rinnalla
10.10.2022 klo 13.00–15.00

Tässä klinikassa käymme läpi, mitä muutoksia tulee tehdä kriittisimpien palvelujen käyttöönoton rinnalla. Moni näistä palveluista on sellaisia, joiden on tärkeä olla kunnossa toiminnan alkaessa vuoden 2023 alussa.

Klinikassa kerromme, mitä hyvinvointialueiden valmistelijoiden tulee tehdä esim. sen eteen, että

 • Suomi.fi-palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään hyvinvointialueiden omilla verkkosivuilla, hoidontarpeet.fissä ja sähköisessä perhekeskuksessa,
 • hyvinvointialue pystyy lähettämään asiakkailleen postia sähköisesti ja tarjoamaan mahdollisuuden asioida toisen henkilön puolesta.

Lisäksi kerromme, kuinka Suomi.fi-palveluväylä mahdollistaa tiedonsiirron eri järjestelmien välillä ja mm. syntymä-, kuolin- ja huoltotietojen ilmoittamisen väestötietojärjestelmään ja kuinka hyvinvointialueet voivat varmistaa tietojärjestelmiensä yhteentoimivuuden ja sujuvan tiedonsiirron eri järjestelmien välillä.

Klinikassa esiteltävät palvelut ovat:

 • Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)
 • Suomi.fi-valtuudet
 • Suomi.fi-viestit
 • VTJ-ilmoitusliikenne
 • Suomi.fi-palveluväylä
 • Yhteentoimivuusalusta
 • Testiaineistopalvelu (palvelu sisältää järjestelmien testauksessa tarvittavaa testidataa, jonka avulla voi testata järjestelmien integraatioita ja uusien palveluiden rakentamista)

Ilmoittaudu mukaan klinikkaan >>

Lakimuutoksiin liittyvät muutokset ja Digi- ja väestötietoviraston tukipalvelut
9.11.2022 klo 13.00–15.00

Tässä klinikassa käymme läpi, mitä tulee huomioida ajankohtaisissa lakimuutoshankkeissa, tietojärjestelmien testaamisessa ja Digi- ja väestötietoviraston palveluihin liittyvien tukipalvelujen käyttöönotossa.

Klinikassa esiteltävät asiakokonaisuudet ovat:

 • Suomi.fi-palveluhallinta  
 • Verkkoasiointi-palvelu
 • Digitaalinen henkilöllisyys
 • Vanhemmuuslaki

Ilmoittaudu mukaan klinikkaan >>