Digituki

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Digituki kansalaisille

Kansalaisten digituen kehittäminen on Digi- ja väestötietoviraston pysyvä palvelu. DVV kehittää valtakunnallista digitukea ja koordinoi digitukiverkoston toimintaa. 

Lue lisää kansalaisten digituesta

Digituki yrityksille ja yhteisöille

Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto kartoitti syksyllä 2020 yrittäjien ja yhteisöjen digituen tarpeita ja digituen valtakunnallista tarjontaa. Kartoitus tehtiin yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, eri tahoilla jo tehtyjä kartoituksia sivuuttamatta. Kokonaiskuvan myötä muodostetaan keinoja, joilla yrityksiä ja yhteisöjä pystytään tukemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen digituesta

Mitä on digituki?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen muotoja ovat

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Nuorten digitaidot -kartoitus 2021 on julkaistu

Nuoret kokevat, että he jäävät liian yksin digitaalisten palvelujen ja digitaalisen asioinnin opettelussa. Diginatiivius ei takaa taitoja toimia digitaalisessa maailmassa, vaan taitoja on aktiivisesti opetettava nuorille. Tämä ilmenee Digi- ja väestötietoviraston 30.8.2021 julkaisemasta ”Nuorten digitaidot” -kartoituksesta. Kartoituksen julkaisu käynnistää arjen digitaitojen kehittämiseen keskittyvän Digitukiviikon 30.8.-3.9.2021.
Lue lisää >>

Digitaitokartoituksen tulokset on julkaistu

Suurella osalla suomalaisista digitaidot ovat hyvällä tasolla, kertoo valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteinen digitaitokartoitus. Kartoituksessa suomalaisilta kysyttiin heidän digitaidoistaan, ja näin saatiin käsitys digituen ja digitaitojen kehittämisen tarpeista.

Digitaitokartoituksen tulokset

Digituen alueellinen kehittäminen jatkuu kattavasti Suomessa

Digituen alueelliseen koordinaatioon ja kehittämiseen myönnettiin 2020 valtionavustuksia yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa 14 maakuntaliitolle. Digituen alueellista kehittämistä jatkavat vuodelta 2019 Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Lisäksi kolme uutta aluetta lähtevät kehitystyöhön mukaan eli Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Päijät-Häme.

Tiedote 21.10.2020: Digituen alueellinen kehittäminen jatkuu kattavasti Suomessa

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Piirainen, 0295 535 280, [email protected]

Suunnittelija Mirva Gullman, 0295 535 229, [email protected]

Suunnittelija Mika Lillman, 0295 535 437, [email protected]