Digituki

Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta.

Toimimme digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Tavoitteemme on

 • tukea alueellisten koordinoijien työtä sekä seurata hankkeiden tavoitteiden toteutumista
 • tarjota digituen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia
 • rakentaa digituen valtakunnallista verkostoa   
 • vahvistaa digituen tunnettuutta ja löydettävyyttä.

Digitaitoja kehitetään valtakunnallisesti

Viisi maakuntaa kattanut digitukiverkosto laajentui joulukuussa 2019 valtakunnalliseksi, yhteensä 14 maakuntaa kattavaksi toiminnaksi. Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, josta huolehtiminen on koko Suomen asia

 • Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.
 • Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. (2019 loppuun saakka Väestötietovirasto)
 • Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.
 • Digitukea tarjoavat kunnat, julkishallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. He noudattavat digituen eettisiä periaatteita.

Mitä on digituki?

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

Digituen muotoja ovat

 • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet
 • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
 • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista digitukea se tarjoaa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Minna Piirainen, 0295 535 280 tai [email protected]

 

Suomen väkiluku 5 535 394