Asiantuntijapalvelut tiedonhallintalautakunnalle

Valtiovarainministeriön yhteydessä on vuoden 2020 alusta alkaen toiminut julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta, joka on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen. Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja lain vaatimusten toteuttamista sekä valvoa niin valtion virastojen ja laitosten kuin kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista tekemällä arviointeja. 

Lautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. 

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on tuottaa tiedonhallintalautakunnalle asiantuntijapalveluja tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelyjen kehittämiseksi. Keskeisenä tehtävänä on osallistua lautakunnan jaostojen työhön ja suositusvalmisteluun sekä tukea lautakunnan tehtävien hoitoa.

Lue lisää lautakunnasta sekä sen antamista suosituksista ja ohjeista valtiovarainministeriön verkkosivuilta.

Lisätietoa: [email protected]