Asiantuntijapalvelut tiedonhallintalautakunnalle

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on toiminut vuoden 2020 alusta alkaen. Lautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja lain vaatimusten toteuttamista sekä valvoa niin valtion virastojen ja laitosten kuin kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista tekemällä arviointeja. 

Lautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. 

Digi- ja väestötietoviraston lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa tiedonhallintalautakunnalle asiantuntijapalveluja tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelyjen kehittämiseksi. Keskeisenä tehtävänä on osallistua lautakunnan jaostojen työhön ja suositusvalmisteluun sekä tukea lautakunnan tehtävien hoitoa.

Lue lisää tiedonhallintalautakunnasta sekä sen antamista suosituksista ja ohjeista lautakunnan verkkosivuilta.

Lisätietoa: [email protected]