Asiantuntijapalvelut tiedonhallintalautakunnalle

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä. Tiedonhallintalautakunnan tehtävänä on edistää tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja lain vaatimusten toteuttamista. Lautakunnan tehtävänä on myös arviointeja tekemällä valvoa valtion virastojen ja laitosten, hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien sekä kuntien ja kuntayhtymien tiedonhallintalain noudattamista.

Lautakunnan asettamat jaostot laativat ja ylläpitävät tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista koskevia suosituksia. 

Tiedonhallintalautakunta toimii yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Viraston lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa tiedonhallintalautakunnalle asiantuntijapalveluja tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelyjen kehittämiseksi. Keskeisenä tehtävänä on osallistua lautakunnan jaostojen työhön ja suositusvalmisteluun sekä tukea lautakunnan tehtävien hoitoa muun muassa osallistumalla erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

Lue lisää tiedonhallintalautakunnasta sekä sen antamista suosituksista ja ohjeista lautakunnan verkkosivuilta.