Väestötietopalvelut organisaatioille 

Väestötietojärjestelmästä löytyvät ajantasaiset henkilötiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti tai tilapäisesti asuvista ulkomaalaisista henkilöistä. Lisäksi järjestelmässä on tiedot rakennuksista, rakennushankkeista, huoneistoista sekä kiinteistöistä, joilla rakennukset sijaitsevat. 

Voit saada väestötietojärjestelmän tietoja organisaatiosi tarpeisiin suurista henkilö- ja rakennustietojoukoista aina yksittäisiin väestötietojärjestelmän tietoihin. 

Poiminta- ja päivityspalvelut: kun tarvitset paljon tietoa 

Julkishallinnon organisaatiot 

Räätälöidyt tietotoimitukset 

  • Poiminta- ja päivityspalvelulla julkisen sektorin toimija voi saada tietoa väestötietojärjestelmästä haluamillaan hakukriteereillä esimerkiksi kyselytutkimuksen toteuttamista varten sekä pitää asiakasrekisterinsä ajan tasalla. Palvelun poiminnat ja päivitykset ovat yleisesti ottaen kertaluonteisia.

Jatkuvat päivityspalvelut 

  • Muutostietopalvelu ja VTJ-muutosrajapinta ovat jatkuvia päivityspalveluja, joiden avulla julkisen sektorin toimija voi pitää rekisterinsä ajan tasalla. VTJ-muutosrajapinta korvaa Muutostietopalvelun vuoden 2024 loppuun mennessä.  

Yksityiset yritykset ja yhteisöt 

  • Yritysten ja yhteisöjen tietopalveluilla yksityiset yritykset ja yhteisöt voivat pitää asiakasrekisterinsä ajan tasalla sekä saada osoitetietoja esimerkiksi suoramarkkinointia varten. Palvelut toimivat yhteistyökumppaneidemme kautta. 

Väestötietojärjestelmän hakupalvelut: kun tarvitset yksittäisiä tietoja 

Väestötietojärjestelmän tietojen hakupalveluita on kaksi: 

  • VTJkysely   on organisaation työntekijöiden käyttöön tarjottava selainkäyttöinen sovellus, jolla voi hakea yksittäisiä tietoja väestötietojärjestelmästä. VTJkysely sopii organisaatiolle, jolla ei ole tarvetta tai mahdollisuutta hakea väestötietojärjestelmän tietoja käsiteltäväksi oman organisaationsa tietojärjestelmässä. 

  • VTJkysely-rajapinta on palvelu, joka integroidaan organisaation oman tietojärjestelmän kanssa. VTJkysely-rajapinta sopii organisaatiolle, joka haluaa käsitellä tietoja omaan käyttötarkoitukseensa räätälöidyssä järjestelmässä. 

Väestötietojärjestelmän poiminnat itsepalveluna

  • Kuntien poimintapalvelu on kuntien käyttöön tarjottava itsepalvelusovellus, jolla on mahdollista poimia kunnan tarvitsemia henkilötietoja lakisääteisten tehtävien hoitoon sekä yhteydenottamiseksi kuntalaisiin. 

  • Asukasluettelopoiminnat on isännöitsijätoimistojen ja huoltoyhtiöiden käyttöön tarjottava itsepalvelusovellus, jolla on mahdollista poimia asuntoyhtiön, sen omistaman rakennuksen tai yksittäisen huoneiston asukastilanne.

Muistathan tutustua väestötietopalvelujen käytön edellytyksiin ennen väestötietopalveluiden käyttöönottoa. 

 

 

Suomen väkiluku 5 629 543