Avioehdon rekisteröinti

Avioehtosopimuksella voitte sopia, että avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä omaisuuttanne ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Jotta avioehto olisi pätevä, tulee se rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon.

Kun olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu joko kuoleman tai eron vuoksi, avio-oikeus merkitsee oikeuttaa saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Avioehtosopimuksella voitte sopia, että kummallakaan tai toisella ei ole avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan.

Avioehtosopimus tulee tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Lisäksi kahden esteettömän henkilön tulee todistaa allekirjoitukset oikeaksi. Avioehdon rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastoon on sen voimaantulon ehtona.

Avioehtosopimuksen todistaja on mm. esteellinen, jos:

 • hän on asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus, sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa
 • hänellä on asianosaiseen vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva läheinen suhde;
 • hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä todistamisen merkitystä

Voit toimittaa avioehdon rekisteröitäväksi jo ennen vihkimistä. Avioehtoa ei voida rekisteröidä enää, jos avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Digi- ja väestötietovirastossa ei laadita avioehtoa, vaan siellä vain rekisteröidään valmis avioehto.

Avioehtosopimuksen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston tai muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Toimikaa näin

 • Tehkää avioehto kirjallisesti.
 • Pyytäkää kaksi esteetöntä henkilöä todistamaan allekirjoitukset oikeiksi.
 • Toimittakaa allekirjoitettu alkuperäinen avioehto sekä täytetty hakemuslomake postitse osoitteeseen 
  Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo. 
 • Voitte myös tuoda ne lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Huomatkaa, että käynti palvelupaikassa edellyttää ajanvarausta. 

Täytä hakemuslomake

Muistilista

 • Avioehto on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava alkuperäisenä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo.  Asiakirja palautetaan teille rekisteröinnin jälkeen.
 • Huomaa, että avioehdolla tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa.
 • Avioehto voidaan toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon joko ennen vihkimistä tai vihkimisen jälkeen, mutta se rekisteröidään vasta vihkimisen jälkeen.

Hinta

1.1.2021 alkaen: 55 euroa

Maksu laskutetaan avioehdon rekisteröinnin jälkeen erillisellä kirjeellä. Lasku lähetetään ilmoittamaasi postiosoitteeseen. 

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Avioliittolaki 

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected].

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 244

Postiosoite 

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo 

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet