Avioehtosopimuksen rekisteröinti 

Avioehtosopimuksella voitte sopia, että kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy, omaisuuttanne ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Avioehtosopimus täytyy rekisteröidä meille, jotta se on pätevä. 

Avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Jos avioliitto tai rekisteröity parisuhde purkautuu joko kuoleman tai eron vuoksi, puolisoiden omaisuus jaetaan eli tehdään ositus. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.  

Avioehtosopimuksella voitte kuitenkin sopia, että omaisuuttanne ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Sopimuksessa teidän täytyy määritellä, onko kummallakaan tai toisella teistä avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan. Voitte sopia myös, että avio-oikeuden laajuus riippuu siitä, päättykö liittonne eroon vai kuolemaan. Sopimuksestanne tulee pätevä vasta sitten, kun olette lähettäneet sen meille rekisteröitäväksi ja me olemme rekisteröineet sen. 

Voitte lähettää avioehtosopimuksen rekisteröitäväksi aikaisintaan kuukautta ennen vihkipäivää. Sopimuksen rekisteröintipäivä on kuitenkin vasta vihkimispäivä. Voitte myös tehdä avioehtosopimuksen milloin tahansa avioliiton aikana, muokata sitä tai purkaa sen tekemällä uuden sopimuksen. Avioehtosopimusta ei voi enää jättää meille rekisteröitäväksi puolison kuoleman tai avioerohakemuksen jättämisen jälkeen, vaikka avioehtosopimus olisi pätevästi laadittu ennen avioliittoa tai sen aikana. 

Huomatkaa, että me emme laadi avioehtosopimusta vaan ainoastaan rekisteröimme valmiin sopimuksen. Avioehtosopimuksen laatimiseen kannattaa pyytää apua asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. Näin varmistatte, että se vastaa tahtoanne ja täyttää lain asettamat vaatimukset ja muotoseikat. 

Miten teen avioehtosopimuksen? 

Avioehtosopimus täytyy tehdä kirjallisesti, päivätä ja allekirjoittaa. Lisäksi kahden esteettömän henkilön täytyy todistaa puolisoiden allekirjoitukset oikeiksi. Todistajien ei kuitenkaan tarvitse todistaa allekirjoittamista vaan vain allekirjoitukset.   

Avioehtosopimuksen todistaja on esteellinen, jos: 

  • hän on jommankumman puolison nykyinen tai entinen aviopuoliso 

  • hän on jommankumman puolison nykyinen avopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa 

  • hänellä on jompaankumpaan puolisoon vastaavanlainen parisuhteeseen tai sukulaisuuteen rinnastuva suhde 

  • hän ei ole täyttänyt 15 vuotta tai hänen henkinen toimintansa on häiriintynyt niin, että hän ei ymmärrä todistamisen merkitystä. 

Toimikaa näin 

1. Tehkää avioehtosopimus kirjallisesti. Saatte apua sen tekemiseen asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. Emme valitettavasti voi auttaa avioehdon laatimisessa.  

Tarkistakaa, että avioehtosopimukseenne on merkitty oikein henkilötunnuksenne ja että se on päivätty ja molempien allekirjoittama. Pyytäkää kahta esteetöntä henkilöä todistamaan allekirjoituksenne oikeiksi. 

2. Tulostakaa ja täyttäkää alla oleva lomake avioehtosopimuksen rekisteröinnistä.  

Täytä hakemuslomake

3. Postittakaa allekirjoitettu alkuperäinen avioehto ja täytetty rekisteröintilomake alempana olevaan osoitteeseen tai tuokaa ne minkä tahansa palvelupaikkamme postilaatikkoon. Älkää lähettäkö asiakirjoja sähköpostitse, sillä tarvitsemme alkuperäiset asiakirjat.  

4. Palautamme alkuperäisen avioehtosopimuksen teille postitse. Lähetämme myöhemmin todistuksen rekisteröinnistä ja laskun erikseen.  

Hinta

Vuonna 2023: 70 euroa.

Saat erillisen laskun, kun asiasi on käsitelty.

Lähetämme laskun ensisijaisesti Suomi.fi-viesteihin ja toissijaisesti OmaPosti-palveluun. Postitamme laskun vain silloin, jos sinulla ei ole näistä kumpaakaan palvelua käytössä.

Käsittelyaika  

  • 3–4 viikkoa

Näin saat asiakirjan:

Saat meiltä todistuksen rekisteröinnistä, kun hakemuksesi on käsitelty.

Lähetämme todistuksen Suomi.fi-viesteihin. Näin saat sen mahdollisimman nopeasti. Jos sinulla ei ole palvelua käytössäsi, saat todistuksen kirjepostitse. Voit myös hakemusta tehdessäsi valita saada asiakirjat salattuna sähköpostina.

Todistus ja lasku tulevat erikseen. Alkuperäisen avioehtosopimuksen palautamme kirjepostitse.

Tarkista, että tietosi on merkitty oikein.

Usein kysyttyä

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa asiaasi sopiva sähköpostiosoite vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Neuvonnan puhelinnumero on 0295 536 244.

Palveluajat: ma–pe 9–15.

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 Helsinki

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet