Alaikäisen edunvalvojan velvollisuudet 

Kun lapsen nimissä oleva omaisuus ylittää 20 000 euroa, hänen huoltajansa täytyy ilmoittaa asiasta meille. Neuvomme edunvalvojia alaikäisen omaisuuden hoitamisessa ja valvomme heidän toimintaansa. Edunvalvojan velvollisuuksiin kuuluu tehdä omaisuusluettelo, vuosittainen vuositili ja päätöstili. 

Oman ilmoituksesi lisäksi tieto alaikäisen omaisuudesta voi tulla meille myös muualta, esimerkiksi perunkirjoittajalta, oikeusaputoimistolta tai vakuutusyhtiöltä, kun alaikäinen saa vakuutuskorvauksen, tai kun haet meiltä lupaa tai sijaista. 

Mitä huoltajan täytyy tehdä? 

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat alaikäisen edunvalvojina ja vastaavat yhdessä alaikäisen omaisuuden hoidosta. Jos alaikäisellä on kaksi edunvalvojaa, he molemmat allekirjoittavat hakemukset, ilmoitukset ja tililomakkeet.  

Et voi toimia tietyissä tilanteissa alaikäisen edunvalvojana vaan tarvitset itsellesi sijaisen. Lue lisää näistä tilanteista ja sijaisen hakemisesta.  

Tietyt toimet vaativat meidän lupamme. Lue lisää näistä toimista ja luvan hakemisesta. 

Kun alaikäisen edunvalvonta on merkitty rekisteriin: 

Keskeiset käsitteet 

Alaikäinen 

Alle 18-vuotias on alaikäinen. Hänellä ei ole oikeutta määrätä itse omaisuudestaan tai tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita merkittäviä toimenpiteitä. Alaikäinen voi kuitenkin tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimia. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, saa itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut. Holhoustoimilaissa alaikäistä kutsutaan päämieheksi eli hän on henkilö, jonka omaisuutta edunvalvoja hoitaa. 

Alaikäisen edunvalvoja 

Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajina toimivat vanhempansa. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molemmat ovat edunvalvojia riippumatta siitä, kumman vanhemman luona alaikäinen asuu. Huoltajien täytyy yhdessä huolehtia edunvalvojan tehtävistä. Joskus alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Samat velvollisuudet koskevat kaikkia alaikäisten edunvalvojia. 

Holhousviranomainen 

Holhoustoimilaissa Digi- ja väestötietovirastoa kutsutaan holhousviranomaiseksi. Tehtävänämme on varmistaa, että alaikäisen omaisuutta hoidetaan asianmukaisesti. 

Holhousasioiden rekisteri  

Saat holhousasioiden rekisteristä tiedon siitä, onko jollain henkilöllä edunvalvoja, kuka hänen edunvalvojansa on ja mitkä ovat edunvalvojan tehtävät. 

Omaisuusluettelo 

Luettelo, jossa edunvalvoja ilmoittaa alaikäisen omaisuuden ja velat valvontamme alkaessa.  

Vuositili 

Edunvalvojan meille kalenterivuosittain toimittama tili siitä, miten alaikäisen omaisuutta on hoidettu. 

Päätöstili 

Kun edunvalvonta päättyy, edunvalvoja toimittaa meille tilin alaikäisen omaisuuden hoitamisesta siltä ajalta, jolta hän ei ole antanut vuositiliä. 

Yhteystietomme 

Asiointi: 

Postita asiakirjat ja niiden liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1004, 00531 Helsinki. 

Postiosoite omaisuusluetteloille: Palauta täytetty omaisuusluettelo ja sen liitteet osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto, PL 1004, 00531 Helsinki. Toimita liiteasiakirjoista kopiot, älä alkuperäisiä asiakirjoja. Älä käytä esimerkiksi niittejä, klemmareita tai muovitaskuja, koska asiakirjat skannataan.

Postiosoite vuosi- ja päätöstileille: Postita asiakirjat ja niiden liitteet päämiehesi kotipaikkaa lähimpään palvelupaikkaamme. 

Käynti palvelupaikalla: Voit tuoda asiakirjasi lähimpään palvelupaikkaamme.  

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]. Toimita kaikki asiakirjat samassa viestissä pdf-muotoisina. 

Lähetä sähköposti turvapostina


Neuvonta: 

Puhelinnumero: Voit soittaa arkisin kello 9–12 palvelunumeroon 0295 536 256. 

Chat-palvelumme on väliaikaisesti poissa käytöstä.

Turvaposti: Käytä sähköpostin lähettämiseen turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected].  

Lähetä sähköposti turvapostina