Äänioikeusrekisteri

Digi- ja väestötietovirasto perustaa jokaista vaalia varten väestötietojärjestelmästä äänioikeusrekisterin viimeistään keskiviikkona kuusi viikkoa ennen vaalipäivää. Rekisteriin otetaan äänioikeutettujen tiedot sellaisina kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina klo 24 seitsemän viikkoa ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on osa vaalitietojärjestelmää, johon on rekisteröity muun muassa tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista ja ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista sekä kotimaassa että ulkomailla. Ennakkoäänestämisessä äänioikeus tarkistetaan äänioikeusrekisteristä ja siihen merkitään, milloin ja missä äänioikeutettu on äänestänyt ennakkoon. Vaalipäivän äänestyspaikoille valmistetaan äänioikeusrekisteristä vaaliluettelot, joissa on niiden tiedot, jotka eivät ole äänestäneet ennakkoon. Vaalitietojärjestelmään on yhteys Digi- ja väestötietovirastosta, ennakkoäänestyspaikoista ja kunnista.

Omien tietojen oikeellisuuden äänioikeusrekisterissä voi tarkistaa Digi- ja väestötietovirastosta maanantaista kuusi viikkoa ennen vaalipäivää lähtien. Mikäli joku katsoo omien tietojensa puuttuvan tai olevan virheellisiä äänioikeusrekisterissä, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 16. päivänä ennen vaalipäivää (perjantai) klo 16.00 mennessä. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 12. päivänä ennen vaalipäivää klo 12 alkaen.

Väestötietojärjestelmää käytetään hyväksi myös ehdokkaiden tietojen tarkistamisessa sekä ehdokasrekisterin perustamisessa.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin. Kustakin vaalipiiristä valitaan, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, niin monta kansanedustajaa kuin mihin vaalipiirin Suomen kansalaisten asukasmäärä syyskuun lopun väestötietojärjestelmän tilanteen mukaan oikeuttaa. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja.

Kunnallisvaaleissa valittavien valtuutettujen vähimmäismäärä määräytyy sen perusteella, paljonko kunnassa on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan asukkaita vaalivuoden toukokuun lopussa.