PTV ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti 

Suomi.fi-palvelutietovarantoa hyödynnetään monialaisessa kansallisessa hyvinvoinnin palvelukonseptissa (Hyte-palvelukonsepti). Palvelukonseptin tavoitteena on se, että kansalaiset ja ammattilaiset löytävät nykyistä helpommin kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. 

Kansallista digikehittämistä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Digi- ja väestötietovirasto on osallistunut kehittämistyöhön helmikuusta lähtien.

Hyte-palvelukonsepti kehittää hyvinvointi- ja terveyspalveluiden löydettävyyttä vuosina 2022–2025. Palvelukonsepti on yksi osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Konseptin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

Suomen kestävän kasvun ohjelma – RRP

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vuosina 2022–2025 (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Ohjelma rakentuu neljälle pilarille, joista neljäs keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. 
Ohjelmaa toteutetaan jokaisella hyvinvointialueella. 

 
PTV-koulutuksia

 

Hyväksi havaitut keinot Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Palvelutietovarannon ohjeita

Kaikkien Palvelutietovarantoa käyttävien toimijoiden tulisi ensimmäiseksi suorittaa eOppivan PTV-ajokortti
Palvelutietovarannon käyttöohjeet

Ohjeita järjestöille ja muille hyte-toimijoille

Miten järjestöt pääsevät osaksi palvelutietovarantoa?

Ohje järjestöille PTV-palveluluokkien, kohderyhmien ja asiasanojen antamiseen

PTV/lähellä.fi -ohjeistus, pdf