PTV ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti 

Suomi.fi-palvelutietovarantoa hyödynnetään monialaisessa kansallisessa hyvinvoinnin palvelukonseptissa (Hyte-palvelukonsepti). Palvelukonseptin tavoitteena on se, että kansalaiset ja ammattilaiset löytävät nykyistä helpommin kuntien ja kolmannen sektorin tarjoamat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut. 

 

Ajankohtaista

Laadukkaan hyte-palvelukuvauksen tarkistuslista saatavilla

Mikä on hyte-palvelukuvauksen tarkistuslista?

  • Tiivistelmä, johon on koottu kriteerit laadukkaalle palvelukuvaukselle.
  • Tarkistuslistan tavoitteena on auttaa palvelukuvauksen tekijää tai sen tarkastelijaa arvioimaan palvelukuvauksen laatukriteerien täyttymistä.

Hyte-palvelukuvauksen tarkistuslista
 

Uusi PTV-palvelukuvausten seurantatyökalu hyvinvointialueille

Raportti päivitetään n. kerran kuukaudessa (huom! loma-ajat). Raportilla näkyvissä julkaisuajankohdan mukainen tilanne. Päivitetty 13.6.2024

Alueellisten PTV-palvelukuvausten (hyte) seurantatyökalu

Ohje työkalun käyttöön

 

Tukiverkosto järjestöille Palvelutietovarannon hyödyntämiseen 

Tule mukaan Digi- ja väestötietoviraston PTV ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti -hankkeen järjestämään tukiverkostoon järjestöille palvelutietovarannon hyödyntämiseen.  

Verkoston syksyn 2024 tapaamiset

  • 29.8. PTV, Ensi kertaa liikenteessä
  • 26.9. PTV Tehokertaus
  • 31.10. Ohjelma vielä avoinna
  • 21.11. Ohjelma vielä avoinna

Klo 10.00–12.00  
Paikka: Teams verkkotilaisuus

Ilmoittaudu mukaan tukiverkostoon [email protected]

Kansallista digikehittämistä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Digi- ja väestötietovirasto on osallistunut kehittämistyöhön helmikuusta 2023 lähtien.Hyte-palvelukonsepti kehittää hyvinvointi- ja terveyspalveluiden löydettävyyttä vuosina 2022–2025. Palvelukonsepti on yksi osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Konseptin tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä vahvistaa ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista.

PTV-koulutuksia

Palvelutietovarannon ohjeita

Kaikkien Palvelutietovarantoa käyttävien toimijoiden tulisi ensimmäiseksi suorittaa eOppivan PTV-ajokortti
Palvelutietovarannon käyttöohjeet

Ohjeita järjestöille ja muille hyte-toimijoille

Miten järjestöt pääsevät osaksi palvelutietovarantoa?

Ohje järjestöille PTV-palveluluokkien, kohderyhmien ja asiasanojen antamiseen

PTV/lähellä.fi -ohjeistus, pdf 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut tarjolle -esite, pdf  

Lähellä.fi-tietojen siirtyminen Palvelutietovarantoon

PTV-työkirja kunnille - Ohjeita, suosituksia ja vinkkejä kuntien PTV-työhön

Ohjeita ja vinkkejä kunnille liikuntapalvelujen kuvaamiseen Palvelutietovarantoon

Suomen kestävän kasvun ohjelma – RRP

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla vuosina 2022–2025 (RRP) tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. 

Ohjelma rakentuu neljälle pilarille, joista neljäs keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamiseen ja kustannusvaikuttavuuden lisäämiseen. 
Ohjelmaa toteutetaan jokaisella hyvinvointialueella. 

Usein kysyttyä Palvelutietovarannosta

 

 

Suomen väkiluku 5 634 472