Sukuselvitys

Sukuselvitys tarvitaan yleisimmin perunkirjoitusta varten vainajan perillisten selvittämiseksi. Voit tilata sukuselvityksen, jos olet esimerkiksi perukirjan laatija, kuolinpesän osakas, testamentin saaja tai muu henkilö, joka tarvitsee sukuselvitystä hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten.

Tarvitset vainajasta sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoitusta varten 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Saatat tarvita tapauskohtaisesti sukuselvityksen myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten selvittämiseksi.

Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.

Kenestä Digi-ja väestötietovirasto voi antaa sukuselvityksen?

Voit tilata Digi- ja väestötietovirastosta sukuselvityksen henkilöstä siltä ajalta, kun hän on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (muut kuin evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko). 

Sukuselvitys seurakunnasta

Tilaa sukuselvitys evankelisluterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut jompaankumpaan näistä seurakunnista koko elämänsä. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta. Seurakunnat käyttävät todistuksesta nimeä virkatodistus.

Yhteystietoja: https://tilaavirkatodistus.fi/ ja https://ort.fi/keskusrekisteri   

Saatat tarvita sukuselvityksiä sekä seurakunnista että Digi- ja väestötietovirastosta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos henkilö on kuulunut seurakuntaan vain osan elämästään.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista

Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta. https://arkisto.fi/fi/palvelut/tietopyyntopalvelu

Sukuselvitykset ulkomailta

Voit tarvita ulkomailta virkatodistusta vastaavan asiakirjan esimerkiksi Suomessa tehtävää perunkirjoitusta varten. Pääsääntöisesti voit hoitaa asian suoraan kyseisen maan paikallisen viranomaisen kanssa. Tarkista maakohtaiset tiedot Suomi ulkomailla-palvelusta.

Miten sukuselvityksen voi tilata Digi-ja väestötietovirastosta?
Toimi näin

Täytä ja lähetä lomake sähköisessä palvelussa. Sähköisen lomakkeen lähetys vaatii vahvan tunnistautumisen verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tällä lomakkeella tilaukset vain Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukuselvityslomake Lomake.fi-palvelussa

Voit myös tilata sukuselvityksen puhelimitse tai sähköpostitse

Elossaolotodistus perunkirjoitukseen

Elossaolotodistuksen itsestäsi voit tilata dvv.fi/elossaolotodistus

 

Muistilista

Valmistaudu kertomaan nämä tiedot tilauksen yhteydessä:

  • Sukuselvityksen kohteena olevan henkilön nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika
  • Kuolinpäivä (jos henkilö on kuollut)
  • Käyttötarkoitus (esimerkiksi perunkirjoitusta varten)
  • Jos käyttötarkoituksena on perunkirjoitus, kenen perunkirjoituksesta on kyse
  • Omat yhteystietosi
  • Laskutustiedot

Hinta

1.1.2022 alkaen:

Sukuselvitykset sähköisestä väestötietojärjestelmästä 30 €/asiakirja

Sukuselvitykset digitoidusta väestökirja-aineistosta 60 €/asiakirja

Käsittelyaika

4 viikkoa

Usein kysytyt kysymykset

Yhteystietomme

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa viestisi vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Puhelin

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9-12

Palvelunumero 0295 536 230

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet ja palveluajat