Varmenteet ja kortit sosiaali- ja terveydenhuollolle

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti potilasasiakirjoja sekä lääkemääräyksiä.

Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Varmenteen avulla todennetaan kortinhaltijan henkilöllisyys sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, eheys ja alkuperäisyys.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa korttien varmenteiden lisäksi myös Kanta-palvelujen käytössä tarvittavat palvelinvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi tilata ammattikortin mistä tahansa julkisesta rekisteröintipisteestä tai uusia kortin itse WebVartti-palvelussa. Ohjeet ammattikortin tilaamiseen ja uusimiseen löytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti -sivulta.

Henkilöstö- ja toimijakorttien, varakorttien sekä ensimmäisen ammattikortin tilaaminen tapahtuu rekisteröintipisteiden kautta. Rekisteröintipisteet käyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien ja varmenteiden rekisteröintiin, tilaukseen ja elinkaaren hallintaan Vartti-järjestelmää. Vartti-järjestelmää voivat käyttää vain Digi- ja väestötietoviraston rekisteröijäkoulutuksen suorittaneet rekisteröijät.

Jos organisaatiossanne työskentelee vain ammattihenkilöitä, jotka ovat Terhikki- tai Suosikki-rekisterissä, he voivat itse tilata ammattikortin mistä tahansa julkisesta rekisteröintipisteestä. Jos organisaatiossanne työskentelee ammattihenkilöiden lisäksi muuta henkilöstöä, heille tilataan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- tai toimijakortti. Muu henkilöstö voi tarkoittaa esimerkiksi vastaanottosihteereitä tai IT-konsultteja. Tällöin tarvitaan sopimus DVV:n kanssa sekä mahdollisesti rekisteröintipisteen valtuuttaminen. Tarkemmat ohjeet löydätte Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit -sivulta.

Toimi näin

Rekisteröintipisteen perustaminen

Sote-korttien tilaaminen Vartti-järjestelmällä edellyttää organisaatiolta sopimusta Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Jos tarkoituksena on perustaa oma rekisteröintipiste, täytyy lisäksi käydä DVV:n verkkokoulutus.

  1. Tehkää sopimus varmennekorteista verkkoasioinnissa. Sopimus täytyy allekirjoittaa varmennekortilla.  Sopimuksen voi allekirjoittaa myös jälkikäteen, kun allekirjoittajalle on hankittu varmennekortti.
  2. Kun olette saaneet ilmoituksen sopimuksen hyväksymisestä, voitte suorittaa Sote-korttien rekisteröinti -verkkokoulutuksen. Koulutus tarvitaan, jotta kortinhakijan tunnistaminen ja korttien hallinnoiminen sujuvat asianmukaisesti. Tilatkaa koulutuksen lopuksi koulutustodistus ja liittäkää se rekisteröijähakemuksen liitteeksi verkkoasioinnissa.
  3. Rekisteröijäoikeudet saatuanne voitte tilata varmennekortteja Vartti-järjestelmällä.

Yksityiset sote-organisaatiot valtuuttavat useimmiten sote-henkilöstö- ja toimijakorttien tilaamiseksi jonkin olemassa olevan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteen. Valtuuttaminen on ohjeistettu Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit -sivulla.

Lisätietoa ja ohjeita voitte tarvittaessa kysyä osoitteesta varmennepalvelut(at)dvv.fi