Mikä on Digitukiteko-tunnustus?

Digitukiteko-tunnustus on vuosittain jaettava tunnustus digituen ja digiosaamisen oivaltavasta ja asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Vuonna 2024 jaettava tunnustus voidaan myöntää digituen lisäksi myös digitaaliselle palvelulle, jonka kehittämisen aikana on huomioitu erityisen ansiokkaasti myös sellaisten ryhmien tarpeita, joilla voi olla haasteita digitaalisten palveluiden käytössä. Digitukiteko-tunnustuksen voi saada yksittäinen henkilö, työryhmä, organisaatio tai hanke.

Digitukiteko-tunnustus on osa Digi- ja väestötietoviraston valtakunnallista digituen kehittämistä. Tunnustuksen saajan valitsee vuosittain vaihtuva raati. 

Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu – digi tukee meitä kaikkia

Tunnustus jaetaan tänä vuonna ”Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu”-teemalla. Tunnustuksen tavoitteena on nostaa esille erilaisia esimerkkejä siitä, miten erityisesti digitaalisten palveluiden käytössä haasteita kokevat henkilöt tai ryhmät ryhmät huomioidaan digitaalisten palveluiden kehityksessä ja palveluihin järjestettävässä tuessa.

Digitaalisten palveluiden käytössä haasteita kokevia ryhmiä voivat olla esimerkiksi ikäihmiset, maahanmuuttajat, syrjäytymisuhan alla olevat ja eri syistä kuormittuneessa elämäntilanteessa olevat henkilöt.

Kuka voi osallistua?

Vuoden 2024 Digitukiteko-tunnustuksen saajaksi voi ehdottaa esimerkiksi:

 • Erityisesti julkisiin digipalveluihin tarjottavaa digitukea, jonka kehittämiseen on otettu mukaan erityisesti sellaisia henkilöitä, jolla on haasteita digitaalisten palveluiden käytössä. Digituen kehittäminen on voinut olla myös hanke-, projekti- tai kokeilumuodossa.
 • Julkista digitaalista palvelua ja siihen liittyviä digituen malleja, joiden kehittämiseen on otettu mukaan erityisesti sellaisia henkilöitä, joilla on haasteita digitaalisten palveluiden käytössä. Digitaalisen palvelun kehittäminen on voinut olla myös hanke-, projekti- tai kokeilumuodossa.
 • Julkista digitaalista palvelua tai digitukea, joka on kehitetty erityisesti erityisesti sellaisille ryhmille, joilla voi olla haasteita digitaalisten palveluiden käytössä ja palvelu ja/tai siihen liittyvä tuki on kehitetty yhdessä heidän kanssaan ja osana muiden henkilölle tärkeiden palvelujen kokonaisuutta (ns. elämäntapahtumalähtöisyys).

Tunnustusta voi hakea, mikäli ehdotus on toteutettu kokonaan tai osittain julkisella sektorilla.

Raadille vuonna 2024 edenneet ehdokkaat ja tunnustuksen saajan valinta

Saimme ilmoittautumisajan kuluessa yhteensä 19 ehdokasta Digitukiteko-tunnustuksen saajaksi. Näistä ehdokkaista yhdeksän eniten tunnustuksen myöntämisen edellytykset täyttävää ehdokasta on edennyt raadille.

Raadille etenivät:

 • Digiohjaaja-malli (Rikosseuraamuslaitos)
 • Kunnan järjestämä digituki (Koski TL)
 • Kunnan järjestämä digituki (Hailuodon kunta)
 • Kirjaston järjestämä digituki (Hämeenlinnan pääkirjasto)
 • Kirjaston järjestämä digituki (Tampereen kaupunginkirjasto)
 • Espoo infon digituki (Espoon kaupunki)
 • ”Henkkarit kaikille”-kampanja (Vesannon kunta ja Kehittämisyhdistys Mansikka ry)
 • Sovellusopastuskiertue (Päijät-Hämeen hyvinvointialue)
 • Digitaalisesti toimiva neuvontapalvelu (Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue)

Tunnustuksen saaja julkistetaan Digitaitoviikolla Helsingissä ja etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa 23.5. Voittajan valitsee raati, johon kuuluvat pääjohtaja Janne Viskari (Digi- ja väestötietovirasto), asiantuntija Saidi Backman (Vanhusasiavaltuutetun toimisto) ja sosiaalineuvos Sari Loijas. Raati kiinnittää valinnassaan huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

 • Kyseessä on digitaalinen viranomaispalvelulla ja/tai siihen muodostettu tuki. Digitaalisen palvelun tai digituen yhtenä kohderyhmänä tulee olla digitaalisten palveluiden käytössä haasteita kokevat henkilöt tai ryhmät, kuten ikäihmiset, maahanmuuttajat tai syrjäytymisuhan alla olevat.
 • Loppukäyttäjien osallistuminen digitaalisen viranomaispalvelun ja/tai siihen tarjottavan tuen kehittämiseen
 • Asiakaslähtöisyys ja elämäntapahtuman huomioonottaminen digitaalisen palvelun ja digituen kehittämisessä. Digipalvelu ja/tai digituki on tuotu yhteen muiden toimijoiden/palveluiden kanssa siten, että asiakkaan asiointi on sujuvaa ja käytössä olevien palveluiden kokonaisuudesta muodostuu eheä.

Digitukiteko-tunnustus 2023
 

Ensimmäisen Digitukiteko-tunnustuksen voittajaksi julkistettiin Suomen kuurosokeat ry:n tuottama etätukipalvelu. Lisäksi kunniamaininnalla palkittiin Vanhusten Turva -säätiön Ikääntyvien laitelainaamo ja Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n Verkko haltuun -hanke.

Voit lukea aiheesta lisää tiedotteestamme Vuoden Digitukiteko-tunnustus 2023 Suomen kuurosokeiden etätukipalvelulle