Suomi.fi-valtuudet, avustettu valtuuttaminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueille on suunniteltu oma avustetun valtuuttamisen palvelumalli. Palvelumallin avulla hyvinvointialueilla voidaan mahdollistaa valtuuttaminen myös niille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuuksia käyttää sähköisiä palveluita. Näin he voivat valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa. 

Avustettu valtuuttaminen voidaan tällä hetkellä järjestää käyntiasiointina hyvinvointialueen palvelupisteissä. Jatkossa palvelumallia laajennetaan siten, että se palvelee myös liikuntarajoitteisia ja pitkien etäisyyksien päässä asuvia henkilöitä. Tällöin avustettua valtuuttamista voidaan tarjota esimerkiksi henkilön kotona, palvelukodissa tai palveluautossa. 

Avustettu valtuuttaminen helpottaa sotealan ammattilaisten työtä ja vähentää kansalaisten eriarvoistumista

Avustettu valtuuttaminen helpottaa sotealan ammattilaisten työtä sekä hyvinvointialueilla asuvien henkilöiden ja heidän läheistensä arkea. Palvelumallin käyttöönotto on hyvinvointialueille vapaaehtoista ja se toteutetaan viranomaisten yhteistyönä. Digi- ja väestötietovirasto tukee hyvinvointialueita palvelumallin suunnittelussa ja käyttöönotossa.  

Digitalisaatio tarjoaa parhaimmillaan työkaluja, joilla rakennetaan yhteiskuntaa vastuulliseksi ja kaikille toimivammaksi. Vastuullisuuteen kuuluu eriarvoistumisen  ehkäiseminen. Hyvinvointialueiden kestävän hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää varautumista ikääntyvien kansalaisten digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen.

Avustetun valtuuttamisen käyttöönotto tukee hyvinvointialueita vastuullisina yhteiskunnan tukipilareina, joilla on kyvykkyys kohdata tulevaisuuden epävarmuustekijöitä sekä rakentamaan ennakoivaa asennetta päätöksentekoon. 


Kokemuksia Kainuun soten kokeilusta

Kainuun sote otti palvelumallin käyttöön maaliskuussa 2022. Katso video Kainuun soten kokemuksista.


Hyödyt palvelumallin käyttöönotosta hyvinvointialueelle

  • Hoitohenkilökunnalle jää enemmän aikaa itse hoivatyöhön, kun läheiset voivat itse tarkistaa verkkopalvelusta hoitoon ja sotepalveluihin liittyvät tiedot. 
  • Hoitotyön laatu paranee kun läheiset ovat paremmin tietoisia avustettavan asioista, kuten hoitosuunnitelmista ja lääkemääräyksistä.
  • Tarvittavat tiedot löytyvät luotettavasti sähköisten palvelujen kautta ja myös kommunikointi hoitohenkilöstön kanssa onnistuu niiden kautta.
  • Mahdollistaa ikäihmisen näkökulmasta mahdollisuuden hyödyntää digitaalisia sosiaali- ja terveysalan palveluita.

 Toimikaa näin

  • Tutustukaa ensin tausta-aineistoon ja käyttöönoton valmistelun ja suunnittelun ohjeisiin.  
  • Sopikaa aloituspalaverin ajankohta asiantuntijamme kanssa: sanna.suomalainen-ajanko[@]dvv.fi. Aloituspalaverissa Digi- ja väestötietovirasto neuvoo palvelupolun suunnittelussa.

 Kustannukset

  • Avustetun valtuuttamisen palvelumalli on maksuton, eikä vaadi hyvinvointialueilta integrointikustannuksia. Hyvinvointialueet vastaavat itsenäisesti palvelupisteistä ja niiden sijainnista, palvelupisteiden aukioloajoista ja valtuusasioista. 

  • Avustettu valtuuttaminen on kansalaisille maksuton. 

Viestintäaineistot

Olemme tuottaneet hyvinvointialueiden käyttöön yhtenäiset viestintäaineistot. Palvelun suunnittelun yhteydessä saatte käyttöönne suomen-, ruotsin- pohjoissaamen- ja englanninkieliset painoaineistot, joihin voitte lisätä omat yhteystietonne. Voit tutustua aineistojen suomenkielisiin mallikappaleisiin alla. 

Tiedossamme olevien käyttöönottojen aikataulut hyvinvointialueittain

Aikataulut tarkentuvat valmisteluiden myötä. Seuraa oman hyvinvointialueen viestintää.