Digi- ja väestötietoviraston tietovarannot

Digi- ja väestötietoviraston käytössä olevat tiedot on tallennettu tietovarantoihin ja asiarekistereihin, jotka on lueteltu tällä sivulla. Jos mahdollista, täsmennä tietopyynnössäsi tietovaranto, jonka sisältöä pyyntösi koskee.

Rekisterien sisällöistä saat yksityiskohtaisempaa tietoa Digi- ja väestötietoviraston tietosuojaselosteista.  

Väestötiedot

 • Väestötietojärjestelmä
  • Väestötiedot
  • Rakennus ja kiinteistö- ja huoneistotiedot
  • Perhelehtirekisteri (ennen sähköistä väestötietojärjestelmää kootut väestötiedot)

DVV eräät rekisterit

 • Holhousasioiden rekisteri
  • Edunvalvontatiedot
 • Avioehto- ja lahjoitusasioiden rekisteri
  • Avioehtoasiat
  • Lahjoitusasiat
  • Viralliset lehdet (Vanhat avioehdot vuodesta 1930-)
 • Vihkimisoikeusrekisteri
  • Vihkimisoikeustiedot
 • Avoliittoasioiden rekisteri
  • Avoliittoasiat (Avoliittoasiakirjat)

Asiointi- ja asiakastiedot

Valtuustietovaranto

 • Valtuusrekisteri (Suomi.fi-valtuudet)
  • Asiointivaltuudet

Palvelutietovaranto

 • Palvelutietovaranto (Suomi.fi-palvelutietovaranto)
  • Julkisen hallinnon palvelutiedot
  • Tiedot löytyvät verkkosivustolta suomi.fi

Hanketietovaranto

 • Valtionhallinnon yhteinen hankesalkun hallintapalvelu (Hankesalkkupalvelun tietosuojaseloste)
  • Hanketiedot
  • Sisältää perustiedot merkittävistä kehityshankkeista ja -projekteista sekä niihin liittyvän tilanneraportoinnin. Palvelun avulla seurataan hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista.

Varmennetietovaranto

 • Varmennetietojärjestelmä (Varmennetietojärjestelmän tietosuojaseloste)
  • Varmentajan toimesta luodut varmenteet
  • Allekirjoitetut suljettujen varmenteiden sulkulistat
  • Voimassaolevien varmenteiden varmennehakemisto
  • Suljettavien varmenteiden sulkupalvelun tiedot
  • Suljettujen varmenteiden sulkulistapalvelusta
  • Varmenteiden ja toimikorttien hallinnointitiedot
  • Eri tyyppisiä varmenteita:
   • Kansalaisvarmenteet
   • Organisaatiovarmenteet
   • Palvelinvarmenteet
   • Biovarmenteet
   • Tilapäisvarmenteet

Yhteisen tiedon hallinta -alusta (Yhteentoimivuusalusta)

Ajanvaraus

Avoimen datan tietovaranto