Hyppää sisältöön

Näin laadit edunvalvontavaltakirjan

Edunvalvontavaltakirjalla annat toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi silloin, jos et itse ole kykenevä niitä hoitamaan. Kun laadit valtakirjaa, sinun kannattaa pohtia, mitkä ovat sellaisia itsellesi tärkeitä asioita, jotka valtuutetun pitäisi tietää asioitasi hoitaessaan. Valtakirja kannattaa tehdä jo ajoissa, vaikka sellaiselle ei tällä hetkellä olisikaan tarvetta.

Edunvalvontavaltakirjan voi laatia täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan sisällön ja merkityksen. 

Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, millaisia asioita hän saa hoitaa ja miten niitä pitäisi hoitaa. Lisäksi voit määritellä, miten valtuutetun toimintaa pitäisi valvoa.  

Valtakirjaa ei tarvitse hyväksyttää kenelläkään, joten älä lähetä sitä meille tarkistettavaksi. Valtuutettu hakee valtuutuksen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastolta vasta sitten, kun se pitää ottaa käyttöön. 

Lue lisää edunvalvontavaltakirjan vahvistamisesta.

Toimi näin:

1. Laadi edunvalvontavaltakirja jo nyt tulevaisuuden varalle.

Suosittelemme käyttämään apuna asiantuntijaa, kuten oikeusaputoimistoa, asianajotoimistoa, lakiasiantoimistoa tai pankin notariaattipalveluja.
Suosittelemme laatimaan useamman alkuperäisen kappaleen, jotta alkuperäinen valtakirja on ainakin valtuuttajalla ja valtuutetulla.

Huom. Jos sinulla on todettu jokin ymmärryskykyysi vaikuttava perussairaus (esim. muistisairaus), sinun kannattaa hankkia lääkärinlausunto siitä, että ymmärrät juuri laatimasi valtuutuksen merkityksen.

2. Säilytä alkuperäinen valtakirja huolellisesti.

Huolehdi, että valtuutettu tietää edunvalvontavaltakirjan sijainnin ja saa sen haltuunsa, jos valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. 

Älä toimita edunvalvontavaltakirjaa meille säilytettäväksi.

3. Valtuutettu hakee valtuutuksen vahvistamista meiltä, jos valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan omia asioitaan.

Mitä edunvalvontavaltakirjaan kirjoitetaan? 

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten pitää tehdä kirjallisesti. Valtuuttajan täytyy kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoittaa valtakirja tai tunnustaa siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien täytyy tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttajan ei tarvitse kertoa heille sen sisältöä. 

Edunvalvontavaltakirjassa täytyy olla seuraavat asiat:

  • Valtuuttaja eli valtakirjan laatija.
  • Valtuutettu eli henkilö, jonka valtuuttaja oikeuttaa edustamaan itseään asioidensa hoitamisessa.
    • Valtuutettavalta kannattaa tarkistaa jo ennen nimeämistä, että hän on valmis ottamaan tehtävän vastaan, jos se tulee ajankohtaiseksi.
  • Kyse on edunvalvontavaltakirjasta.
  • Asiat, joita valtuutettu on oikeutettu hoitamaan valtuuttajansa puolesta.
  • Valtuutuksen voimaantuloehto eli seuraava teksti: "valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan".

Kun laadit valtakirjaa, ota huomioon nämä asiat:

Missä valtakirjaa pitäisi säilyttää?

Edunvalvontavaltakirja pitäisi säilyttää sellaisessa paikassa, josta valtuutettu saa sen käyttöönsä, kun valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. Valtakirjan voi antaa esimerkiksi valtuutetulle säilytettäväksi. Sitä voi säilyttää myös pankin tallelokerossa. Tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että valtuutetulla on pääsy sinne. 

Edunvalvontavaltakirjaa ei voi lähettää säilytettäväksi meille Digi- ja väestötietovirastoon. Valtuutettu toimittaa sen meille vasta sitten, kun et enää kykene hoitamaan asioitasi ja valtakirjan vahvistaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja täytyy pitää tallessa myös sen vahvistamisen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset 

Edunvalvontavaltuutuksesta muualla 

Edunvalvontaopas Suomi.fissä

Omissa käsissä -kampanjan verkkosivut (tietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja eri palveluntarjoajista)

Edunvalvontavaltuutus, Muistiliitto

Opas oikeudelliseen ennakointiin (pdf),  Suomen muistiasiantuntijat ry, (löydät valtakirjan mallipohjan sivuilta 36–37)

Suunnittele itse elämääsi – talousasiat hoitoon huolella (pdf), Finanssiala

Tarvitsetko apua?

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin edunvalvontavaltuutuksesta.

Puhelinpalvelu:  suomeksi 0295 536 256 ja ruotsiksi 0295 536 305.

Palveluajat:

  • ma–pe 9–15

Chat-palvelumme on käytössä näillä sivuilla arkisin kello 9–15.

 

 

Suomen väkiluku 5 634 288