Näin laadit edunvalvontavaltakirjan

Edunvalvontavaltakirjalla annat toiselle henkilölle oikeuden hoitaa asioitasi silloin, jos et itse ole kykenevä niitä hoitamaan. Kun laadit valtakirjaa, sinun kannattaa pohtia, mitkä ovat sellaisia itsellesi tärkeitä asioita, jotka valtuutetun pitäisi tietää asioitasi hoitaessaan. Valtakirja kannattaa tehdä jo ajoissa, vaikka sellaiselle ei tällä hetkellä olisikaan tarvetta.

Edunvalvontavaltakirjan voi laatia täysi-ikäinen henkilö, joka ymmärtää valtakirjan sisällön ja merkityksen. 

Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, kuka asioitasi hoitaa, millaisia asioita hän saa hoitaa ja miten niitä pitäisi hoitaa. Lisäksi voit määritellä, miten valtuutetun toimintaa pitäisi valvoa.  

Valtakirjaa ei tarvitse hyväksyttää kenelläkään, joten älä lähetä sitä meille tarkistettavaksi. Valtuutettu lähettää valtakirjan meille vahvistettavaksi vasta silloin, kun et enää itse pysty hoitamaan asioitasi. 

Lue lisää edunvalvontavaltakirjan vahvistamisesta

Toimi näin:

1. Laadi edunvalvontavaltakirja jo nyt tulevaisuuden varalle.

Suosittelemme käyttämään apuna asiantuntijaa, kuten oikeusaputoimistoa, asianajotoimistoa, lakiasiantoimistoa tai pankin notariaattipalveluja.
Suosittelemme laatimaan useamman alkuperäisen kappaleen, jotta alkuperäinen valtakirja on ainakin valtuuttajalla ja valtuutetulla.

2. Säilytä alkuperäinen valtakirja huolellisesti.

Huolehdi, että valtuutettu tietää edunvalvontavaltakirjan sijainnin ja saa sen haltuunsa, jos valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. 

Älä lähetä edunvalvontavaltakirjaa meille säilytettäväksi.

3. Valtuutettu hakee valtuutuksen vahvistamista meiltä, jos valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan omia asioitaan.

Mitä edunvalvontavaltakirjaan kirjoitetaan? 

Valtakirja edunvalvontavaltuutusta varten on tehtävä kirjallisesti. Valtuuttajan on kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa. Todistajien on sen jälkeen todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien täytyy tietää, että asiakirja on edunvalvontavaltuutusta varten tehtävä valtakirja, mutta valtuuttajan ei tarvitse kertoa heille sen sisältöä. 

Edunvalvontavaltakirjasta täytyy ilmetä seuraavat asiat:

  • Valtuuttaja eli valtakirjan laatija.
  • Valtuutettu eli henkilö, jonka valtuuttaja oikeuttaa edustamaan itseään asioidensa hoitamisessa.
    • Valtuutettavalta kannattaa tarkistaa jo ennen nimeämistä, että hän on valmis ottamaan tehtävän vastaan, jos se tulee ajankohtaiseksi.
  • Kyse on edunvalvontavaltakirjasta.
  • Asiat, joita valtuutettu on oikeutettu hoitamaan valtuuttajansa puolesta.
    • Valtakirjaan voi kirjata myös hyvin yksityiskohtaisia määräyksiä liittyen omaisuuden ja asioiden hoitamiseen. 
  • Määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Kun laadit valtakirjaa, ota huomioon nämä asiat:

Missä valtakirjaa pitäisi säilyttää?

Edunvalvontavaltakirja pitäisi säilyttää sellaisessa paikassa, josta valtuutettu saa sen käyttöönsä, kun valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. Valtakirjan voi antaa esimerkiksi valtuutetulle säilytettäväksi. Sitä voi säilyttää myös pankin tallelokerossa. Tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että valtuutetulla on pääsy sinne. 

Edunvalvontavaltakirjaa ei voi lähettää säilytettäväksi meille Digi- ja väestötietovirastoon. Valtuutettu toimittaa sen meille vasta sitten, kun et enää kykene hoitamaan asioitasi ja valtakirjan vahvistaminen on tullut ajankohtaiseksi.

Alkuperäinen edunvalvontavaltakirja täytyy pitää tallessa myös sen vahvistamisen jälkeen.

Usein kysytyt kysymykset 

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]   Alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan voi toimittaa vain postitse tai tuomalla sen DVV:n toimipisteeseen.

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet