tietosuojaseloste/

sulkupalvelun ja sulkupalvelun puhelutallenteet

Sulkupalvelu on palvelu, jossa otetaan vastaan Digi- ja väestötietoviraston myöntämien varmenteiden sulkupyynnöt, suljetaan pyydetyt varmenteet ja välitetään varmenteiden sulkutapahtumat Digi-ja väestötietoviraston varmennetietojärjestelmään. Sulkupalvelun toteuttaa Digi-ja väestötietoviraston lukuun toimiva tekninen toimittaja.

Tietojasi voi löytyä tästä rekisteristä, jos kansalais-, organisaatio-, sosiaali- ja terveydenhuollon tai palveluvarmenteesi on ilmoitettu suljettavaksi. Sulkupalveluun saapuvia puheluja tallennetaan asiakkaiden ja DVV:n oikeusturvan varmistamiseksi ja turvallisuusnäkökohtien huomioonottamiseksi, palvelun laadun parantamiseksi ja palvelun laadun seurantaa varten.

Suomen väkiluku 5 629 865